VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Které vysoké školy přijímají přihlášky v dalších měsících

Články - kde se ještě můžete přihlásit na VŠ?

Většina veřejných a státních vysokých škol uzavírá příjem přihlášek v únoru a v březnu. I na jaře a v létě ale můžete uspět s podáním přihlášky. Rozpis podle jednotlivých škol najdete v příloze k článku. Přihlášky navíc přijímají soukromé vysoké školy (obvykle do konce září), vyšší odborné školy a jazykové školy pro pomaturitní jazykové studium. 

Doporučit známému
Diskuze ke článku: příspěvků 4, poslední 7.9.2016 23:20 - Komentovat.

O které školy se jedná (Bc. a dlouhé Mgr. obory v ČJ):

 • Akademie múzických umění v Praze

 • Česká zemědělská univerzita v Praze

 • České vysoké učení technické v Praze

 • Janáčkova akademie múzických umění v Brně

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 • Mendelova univerzita v Brně

 • Ostravská univerzita

 • Policejní akademie ČR

 • Slezská univerzita v Opavě

 • Technická univerzita v Liberci

 • Univerzita Hradec Králové

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 • Univerzita Karlova

 • Univerzita obrany v Brně

 • Univerzita Palackého v Olomouci

 • Univerzita Pardubice

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 • Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 • Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Vysoké učení technické v Brně

 • Západočeská univerzita v Plzni

Rozpis podle jednotlivých škol najdete v příloze k článku.

Červenec

30. 7. Zahradnická fakulta MENDELU 2. kolo www.zf.mendelu.cz

31. 7. Hudební a taneční fakulta AMU obory Viola, Fagot, Violoncello www.hamu.cz, Fakulta stavební ČVUT 2. kolo www.fsv.cvut.cz, Husitská teologická fakulta UK 2. kolo www.htf.cuni.cz, Fakulta bezpečnostního inženýrství 2. kolo www.fbi.vsb.cz, Fakulta sociálně ekonomická UJEP nově akreditovaný program Sociální politika a sociální práce www.fse.ujep.cz, Fakulta textilní TUL 2. kolo program Návrhářství (ostatní programy do 9. 8.) www.ft.tul.cz, Fakulta zdravotnických studií UPCE 2. kolo www.upce.cz/fzs, Fakulta ekonomická ZČU 2. kolo www.fek.zcu.cz, Fakulta veřejných politik v Opavě SLU nově akreditovaný program Dentální hygiena www.fvp.slu.cz

Srpen

1. 8. Fakulta materiálově – technologická VŠB-TUO 2. kolo www.fmt.vsb.cz, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUTBR 2. kolo www.fekt.vut.cz

2. 8. Fakulta rybářství a ochrany vod JČU 2. kolo www.frov.jcu.cz, Fakulta strojní VŠB-TUO 2. kolo www.fs.vsb.cz

3. 8. Katolická teologická fakulta UK 2. kolo www.ktf.cuni.cz

5. 8. Fakulta strojní ZČU 2. kolo www.fst.zcu.cz

6. 8. Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE 2. kolo fei.upce.cz

7. 8. Fakulta dopravní ČVUT 2. kolo do 7. 8. pro studium v Praze, do 25. 8. 2020 pro studium v Děčíně www.fd.cvut.cz, Pedagogická fakulta UHK 2. kolo vybrané programy www.uhk.cz

8. 8. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze nově akreditované ekonomické programy www.vscht.cz

9. 8. Fakulta textilní TUL 2. kolo (mimo Návrhářství) www.ft.tul.cz, Fakulta informatiky a managementu UHK 2. kolo AI a IM www.uhk.cz

10. 8. Evangelická teologická fakulta UK dodatečné přijímací řízení web.etf.cuni.cz, Fakulta logistiky a krizového řízení UTB nově akreditovaný program Management rizik www.flkr.utb.cz

13. 8. Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT 2. kolo www.fbmi.cvut.cz

14. 8. Fakulta strojního inženýrství VUTBR 2. kolo www.fme.vutbr.cz, Pedagogická fakulta UJEP 2. kolo www.pf.ujep.cz, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL 2. kolo programy B, CHSZNV  www.fp.tul.cz, Fakulta filozofická UPCE 2. kolo ff.upce.cz

15. 8. Zemědělská fakulta JČU 2. kolo www.zf.jcu.cz, Teologická fakulta JČU 2. kolo vybrané programy www.tf.jcu.cz, Fakulta chemická VUTBR 2. kolo www.fch.vut.cz

16. 8. Fakulta umění OU 2. kolo vybrané hudební specializace a program Sochařství - volná tvorba fu.osu.cz, Filozofická fakulta OU 2. kolo vybrané programy ff.osu.cz, Přírodovědecká fakulta UHK 2. kolo (programy kombinované s VV 7. 8.) www.uhk.cz, Fakulta elektrotechnická ZČU 2. kolo www.fel.zcu.cz

17. 8. Fakulta zdravotnických studií UJEP 2. kolo www.fzs.ujep.cz, Přírodovědecká fakulta UJEP 2. kolo prf.ujep.cz, Přírodovědecká fakulta JČU 2. kolo www.prf.jcu.cz, Fakulta ekonomicko-správní UPCE 2. kolo www.upce.cz/fes

18. 8. Vysoká škola polytechnická Jihlava 3. kolo www.vspj.cz

21. 8. Fakulta životního prostředí UJEP nově akreditované programy OŽP, AG www.fzp.ujep.cz, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT 2. kolo www.muvs.cvut.cz, Fakulta chemicko-technologická UPCE 2. kolo fcht.upce.cz

23. 8. Fakulta elektrotechnická ČVUT 2. kolo www.fel.cvut.cz, Fakulta pedagogická ZČU nově akreditovaný program Speciální pedagogika www.fpe.zcu.cz

24. 8. Agronomická fakulta MENDELU 2. kolo af.mendelu.cz

25. 8. Ekonomická fakulta VŠB-TUO 2. kolo www.ekf.vsb.cz, Fakulta humanitních studí UTB 2. kolo vybrané programy www.fhs.utb.cz, Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU 2. kolo www.ldf.mendelu.cz, Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE 2. kolo www.dfjp.cz, Fakulta restaurování UPCE 2. kolo specializace Nástěnná malba, sgrafito a mozaika fr.upce.cz

26. 8. Fakulta chemické technologie VŠCHT 2. kolo Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl fcht.vscht.cz

28. 8. Filozofická fakulta UJEP 2. kolo ff.ujep.cz

30. 8. Ekonomická fakulta TUL 2. kolo www.ef.tul.cz

31. 8. Matematický ústav v Opavě SLU 2. kolo www.math.slu.cz, Fakulta strojní TUL 2. kolo www.fs.tul.cz, Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO 2. kolo www.hgf.vsb.cz, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 3. kolo www.vstecb.cz, Obchodně podnikatelská fakulta SLU 2. kolo www.opf.slu.cz, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů nová specializace ZRV Faremní hospodaření www.af.czu.cz, Fakulta filozofická ZČU 2. kolo www.ff.zcu.cz

Září

3. 9. Fakulta zdravotnických studií TUL 2. kolo www.fzs.tul.cz

do odvolání, nejpozději do 4. 9. Fakulta strojní ČVUT mimořádné kolo www.fs.cvut.cz

6. 9. Fakulta aplikované informatiky UTB 2. kolo www.fai.utb.cz

7. 9. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT 2. kolo www.fjfi.cvut.cz, Fakulta stavební VŠB-TUO 3. kolo www.fast.vsb.cz

13. 9. Fakulta strojní VŠB-TUO 3. kolo www.fs.vsb.cz

14. 9. Fakulta strojního inženýrství UJEP 2. kolo www.fsi.ujep.cz

15. 9. Fakulta technologická UTB 2. kolo www.ft.utb.cz

Zdroj: Webové prezentace jednotlivých škol, bakalářské a dlouhé magisterské programy a obory akreditované MŠMT v českém jazyce. Přehled se mění podle vypsání dalších termínů a naplnění kapacity jednotlivých programů/oborů, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení.

Změnil se některý termín? Našli jste datum, které v přehledu chybí? Napište nám na info@kampomaturite.cz a údaj doplníme/opravíme - děkujeme!

Mohlo by vás zajímat:

Podívejte se, jak se na dostat na nejžádanější obory - stáhněte si e-booky zdarma, podívejte se na videaprávamedicínapsychologieekonomiehumanitní oboryTSP OSPPolicejní akademie ČR

Potřebujete připravit na přijímací zkoušky? Podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

 

16.7.2020

Související dokumenty:Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Informace

Stáhněte si aplikaci Adresář škol

 

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit