VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Které vysoké školy přijímají přihlášky i teď v 1. nebo ve 2. kole?

Články - kde se ještě můžete přihlásit na VŠ?

Většina veřejných a státních vysokých škol uzavřela příjem přihlášek v únoru a v březnu. I na jaře a v létě ale můžete uspět s podáním přihlášky. Rozpis podle jednotlivých škol najdete v příloze k článku. Přihlášky navíc přijímají soukromé vysoké školy (obvykle do konce září), vyšší odborné školy a jazykové školy pro pomaturitní jazykové studium. 

Doporučit známému
Diskuze ke článku: příspěvků 4, poslední 7.9.2016 23:20 - Komentovat.

O které školy se jedná (Bc. a dlouhé Mgr. obory v ČJ):

 • Akademie múzických umění v Praze

 • Česká zemědělská univerzita v Praze

 • České vysoké učení technické v Praze

 • Janáčkova akademie múzických umění v Brně

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 • Mendelova univerzita v Brně

 • Ostravská univerzita

 • Slezská univerzita v Opavě

 • Technická univerzita v Liberci

 • Univerzita Hradec Králové

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 • Univerzita Karlova

 • Univerzita Palackého v Olomouci

 • Univerzita Pardubice

 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 • Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Vysoké učení technické v Brně

 • Západočeská univerzita v Plzni

Rozpis podle jednotlivých škol najdete v příloze k článku.

Duben

28. 4. Fakulta elektrotechnická ZČU prodloužení termínu pro 1. kolo www.fel.zcu.cz

30. 4. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT 1. kolo www.fjfi.cvut.cz, Ekonomická fakulta JČU 1. kolo  www.ef.jcu.cz, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU 1. kolo www.frrms.mendelu.cz, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL 1. kolo www.fp.tul.cz, Cyrilometodějská teologická fakulta UPOL 1. kolo CHSP a MSHP  www.cmtf.upol.cz, Vysoká škola ekonomická v Praze fakulty mimo NF 1. kolo www.vse.cz, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 1. kolo www.vstecb.cz, Institut vzdělávání a poradenství ČZU prodloužený termín pro podání přihlášek www.ivp.czu.cz, Fakulta architektury ČVUT mimořádné PŘ www.fa.cvut.cz, Zemědělská fakulta JČU prodloužení termínu pro 1. kolo www.zf.jcu.cz, Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU nově akreditovaný program Technologie a management zpracování dřeva www.ldf.mendelu.cz, Fakulta umění OSU nově akreditovaný program Intermediální umění fu.osu.cz  

Květen

24. 5. Fakulta zdravotnických studií TUL 1. kolo www.fzs.tul.cz

30. 5. Národohospodářská fakulta VŠE 1. kolo nf.vse.cz

31. 5. Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE 1. kolo  www.dfjp.cz, Fakulta strojního inženýrství UJEP nově akreditovaný program Konstrukce strojů a zařízení www.fsi.ujep.cz, Fakulta životního prostředí ČZU 2. kolo vybrané obory www.fzp.czu.cz, Fakulta chemicko-technologická UPCE prodloužení termínu pro podání přihlášek v 1. kole fcht.upce.cz, Ekonomická fakulta VŠB-TUO nově akreditované programy www.ekf.vsb.cz

Červen

15. 6. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO 2. kolo www.fei.vsb.cz

30. 6. Fakulta informatiky a statistiky VŠE 2. kolo (bez oboru ME) fis.vse.cz, Přírodovědecká fakulta OSU 2. kolo vybrané programy prf.osu.cz

Červenec

4. 7. Filozoficko-přírodovědecká fakulta SLU 2. kolo www.fpf.slu.cz

10. 7. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO 2. kolo www.fbi.vsb.cz

12. 7.Přírodovědecká fakulta UPOL 2. kolo www.prf.upol.cz

15. 7. Fakulta managementu a ekonomiky UTB 2. kolo www.fame.utb.cz, Fakulta stavební VŠB-TUO 2. kolo www.fast.vsb.cz, Fakulta stavební VUTBR 2. kolo www.fce.vutbr.cz

17. 7. Vysoká škola polytechnická Jihlava 2. kolo www.vspj.cz

23. 7. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL 2. kolo www.fm.tul.cz

26. 7. Fakulta zdravotnických studií UJEP 2. kolo www.fzs.ujep.cz

31. 7. Fakulta tropického zemědělství ČZU 2. kolo www.ftz.czu.cz, Institut celoživotního vzdělávání MENDELU 2. kolo  www.icv.mendelu.cz, Cyrilometodějská teologická fakulta UPOL 2. kolo CHSP a MSHP  www.cmtf.upol.cz, Fakulta stavební ČVUT 2. kolo (1. 6. - 31. 7.) www.fsv.cvut.cz, Fakulta rybářství a ochrany vod JČU 2. kolo www.frov.jcu.cz, Fakulta veřejných politik SLU 2. kolo www.fvp.slu.cz, Husitská teologická fakulta UK 2. kolo www.htf.cuni.cz

Srpen

2. 8. Fakulta strojní VŠB-TUO 2. kolo www.fs.vsb.cz, Univerzitní studijní programy VŠB-TUO případné 2. kolo AVT, M www.usp.vsb.cz

10. 8. Univerzitní studijní programy VŠB-TUO případné 2. kolo N www.usp.vsb.cz, Fakulta materiálově-technologická (dříve Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství) VŠB-TUO 2. kolo www.fmt.vsb.cz

11. 8. Evangelická teologická fakulta UK 2. kolo web.etf.cuni.cz, Fakulta humanitních studií UTB 2. kolo vybrané obory www.fhs.utb.cz

12. 8. Fakulta strojní ZČU  případné 2. kolo www.fst.zcu.cz

15. 8.  Fakulta elektrotechnická ZČU případné 2. kolo www.fel.zcu.cz, Filozofická fakulta UJEP 2. kolo www.ff.ujep.cz, Pedagogická fakulta UJEP 2. kolo www.pf.ujep.cz

17. 8. Fakulta strojního inženýrství VUTBR 2. kolo (pro uchazeče, kteří splní některou z podmínek pro přijetí bez přijímací zkoušky) www.fme.vutbr.cz

19. 8. Divadelní fakulta JAMU 2. kolo vybrané obory (20. 5. - 19. 8.) difa.jamu.cz

20. 8. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO 3. kolo www.fbi.vsb.cz, Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO 2. kolo www.hgf.vsb.cz

21. 8. Vysoká škola polytechnická Jihlava 3. kolo www.vspj.cz

23. 8. Matematický ústav v Opavě SLU 2. kolo www.math.slu.cz

30. 8. Ekonomická fakulta TUL 2. kolo www.ef.tul.cz

31. 8. Fakulta strojní TUL 2. kolo www.fs.tul.cz

Září

3. 9. Fakulta zdravotnických studií TUL 2. kolo www.fzs.tul.cz

8. 9. Fakulta aplikované informatiky UTB 2. kolo www.fai.utb.cz

9. 9. Fakulta stavební VŠB-TUO 3. kolo www.fast.vsb.cz

13. 9. Fakulta strojní VŠB-TUO 3. kolo (jen pro uchazeče, kteří splňují některou z podmínek pro prominutí zkoušky) www.fs.vsb.cz, Univerzitní studijní programy VŠB-TUO případné 3. kolo AVT, M www.usp.vsb.cz

15. 9. Fakulta technologická UTB 2. kolo www.ft.utb.cz

Zdroj: Webové prezentace jednotlivých škol, bakalářské a dlouhé magisterské programy a obory akreditované MŠMT v českém jazyce. Přehled se mění podle vypsání dalších termínů a naplnění kapacity jednotlivých programů/oborů, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení.

Změnil se některý termín? Našli jste datum, které v přehledu chybí? Napište nám na info@kampomaturite.cz a údaj doplníme/opravíme - děkujeme!

Mohlo by vás zajímat:

Podívejte se, jak se na dostat na nejžádanější obory - stáhněte si e-booky zdarma, podívejte se na videaprávamedicínapsychologieekonomiehumanitní oboryTSP OSPPolicejní akademie ČR

Potřebujete připravit na přijímací zkoušky? Podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

 

16.4.2019

Související dokumenty:Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Informace

Stáhněte si aplikaci Adresář škol

 

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit