VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Které vysoké školy přijímají přihlášky i teď v 1. nebo ve 2. kole?

Články - kde se ještě můžete přihlásit na VŠ?

Většina veřejných a státních vysokých škol uzavřela příjem přihlášek v únoru a v březnu. I na jaře a v létě ale můžete uspět s podáním přihlášky. Rozpis podle jednotlivých škol najdete v příloze k článku. Přihlášky navíc přijímají soukromé vysoké školy (obvykle do konce září), vyšší odborné školy a jazykové školy pro pomaturitní jazykové studium. 

Doporučit známému
Diskuze ke článku: příspěvků 4, poslední 7.9.2016 23:20 - Komentovat.

O které školy se jedná (Bc. a dlouhé Mgr. obory v ČJ):

 • Akademie múzických umění v Praze

 • Česká zemědělská univerzita v Praze

 • České vysoké učení technické v Praze

 • Janáčkova akademie múzických umění v Brně

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 • Masarykova univerzita

 • Mendelova univerzita v Brně

 • Ostravská univerzita

 • Slezská univerzita v Opavě

 • Technická univerzita v Liberci

 • Univerzita Hradec Králové

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 • Univerzita Karlova

 • Univerzita Palackého v Olomouci

 • Univerzita Pardubice

 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 • Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Vysoké učení technické v Brně

 • Západočeská univerzita v Plzni

Rozpis podle jednotlivých škol najdete v příloze k článku.

Červenec

4. 7. Filozoficko-přírodovědecká fakulta SLU 2. kolo www.fpf.slu.cz

10. 7. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO 2. kolo www.fbi.vsb.cz

12. 7. Přírodovědecká fakulta UPOL 2. kolo www.prf.upol.cz

14. 7. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU 2. kolo www.frrms.mendelu.cz, Hudební fakulta JAMU mimořádný termín pro obor Operní režie hf.jamu.cz

15. 7. Fakulta managementu a ekonomiky UTB 2. kolo www.fame.utb.cz, Fakulta stavební VŠB-TUO 2. kolo www.fast.vsb.cz, Fakulta stavební VUTBR 2. kolo www.fce.vutbr.cz, Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU 2. kolo fvhe.vfu.cz

16. 7. Přírodovědecká fakulta UHK 2. kolo https://www.uhk.cz/cs-CZ/PRF

17. 7. Vysoká škola polytechnická Jihlava 2. kolo www.vspj.cz

20. 7. Přírodovědecká fakulta MU 2. kolo vybrané programy www.sci.muni.cz

23. 7. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL 2. kolo www.fm.tul.cz

25. 7. Filozofická fakulta UHK 2. kolo https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF

26. 7. Fakulta zdravotnických studií UJEP 2. kolo www.fzs.ujep.cz, Pedagogická fakulta UHK 2. kolo https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF, Fakulta filozofická UPCE 2. kolo www.upce.cz/ff

28. 7. Fakulta informatiky a managementu UHK 2. kolo https://www.uhk.cz/cs-CZ/FIM

31. 7. Fakulta tropického zemědělství ČZU 2. kolo www.ftz.czu.cz, Institut celoživotního vzdělávání MENDELU 2. kolo  www.icv.mendelu.cz, Cyrilometodějská teologická fakulta UPOL 2. kolo CHSP a MSHP  www.cmtf.upol.cz, Fakulta stavební ČVUT 2. kolo (1. 6. - 31. 7.) www.fsv.cvut.cz, Fakulta rybářství a ochrany vod JČU 2. kolo www.frov.jcu.cz, Fakulta veřejných politik SLU 2. kolo www.fvp.slu.cz, Husitská teologická fakulta UK 2. kolo www.htf.cuni.cz, Teologická fakulta JČU 2. kolo www.tf.jcu.cz, Fakulta chemická VUTBR 2. kolo www.fch.vut.cz, Fakulta ekonomická ZČU 2. kolo www.fek.zcu.cz, Technická fakulta ČZU 2. kolo  www.tf.czu.cz, Fakulta ekonomicko-správní UPCE 2. kolo www.upce.cz/fes

Srpen

1. 8. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUTBR 2. kolo vybrané programy www.fekt.vutbr.cz

2. 8. Fakulta strojní VŠB-TUO 2. kolo www.fs.vsb.cz, Univerzitní studijní programy VŠB-TUO případné 2. kolo AVT, M www.usp.vsb.cz

4. 8. Fakulta textilní TUL 2. kolo www.ft.tul.cz

5. 8. Katolická teologická fakulta UK 2. kolo www.ktf.cuni.cz

9. 8. Fakulta dopravní ČVUT 2. kolo www.fd.cvut.cz, Zahradnická fakulta MENDELU 2. kolo program KA www.zf.mendelu.cz

10. 8. Univerzitní studijní programy VŠB-TUO případné 2. kolo N www.usp.vsb.cz, Fakulta materiálově-technologická (dříve Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství) VŠB-TUO 2. kolo www.fmt.vsb.cz,  Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE nově akreditovaný program Aplikovaná elektrotechnika a 2. kolo www.upce.cz/fei

11. 8. Evangelická teologická fakulta UK 2. kolo web.etf.cuni.cz, Fakulta humanitních studií UTB 2. kolo vybrané obory www.fhs.utb.cz, Fakulta logistiky a krizového řízení UTB 2. kolo www.flkr.utb.cz, Fakulta chemicko-technologická UPCE 2. kolo www.upce.cz/fcht

12. 8. Fakulta strojní ZČU  případné 2. kolo www.fst.zcu.cz, Filozofická fakulta UK 2. kolo vybrané programy www.ff.cuni.cz, Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU 2. kolo www.ldf.mendelu.cz

13. 8. Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT 2. kolo dle https://aktualne.cvut.cz/aktuality/20190503-stale-jeste-prijimame-ke-studiu, www.fbmi.cvut.cz

15. 8.  Fakulta elektrotechnická ZČU 2. kolo www.fel.zcu.cz, Filozofická fakulta UJEP 2. kolo www.ff.ujep.cz, Pedagogická fakulta UJEP 2. kolo www.pf.ujep.cz, Zemědělská fakulta JČU 2. kolo www.zf.jcu.cz,  Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 3. kolo www.vstecb.cz

16. 8. Zahradnická fakulta MENDELU 2. kolo mimo program KA www.zf.mendelu.cz

17. 8. Fakulta strojního inženýrství VUTBR 2. kolo (pro uchazeče, kteří splní některou z podmínek pro přijetí bez přijímací zkoušky) www.fme.vutbr.cz

19. 8. Divadelní fakulta JAMU 2. kolo vybrané obory difa.jamu.cz, Fakulta sociálních studií OSU 2. kolo program ZSP fss.osu.cz, Přírodovědecká fakulta UJEP 2. kolo www.sci.ujep.cz, Ekonomická fakulta VŠB-TUO nově akreditované programy (prodlouženo, původně do 31. 5.) www.ekf.vsb.cz

20. 8. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO 3. kolo www.fbi.vsb.cz, Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO 2. kolo www.hgf.vsb.cz, Fakulta životního prostředí UJEP 2. kolo www.fzp.ujep.cz

21. 8. Vysoká škola polytechnická Jihlava 3. kolo www.vspj.cz

22. 8. Agronomická fakulta MENDELU 2. kolo www.af.mendelu.cz

23. 8. Matematický ústav v Opavě SLU 2. kolo www.math.slu.cz, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT 2. kolo www.muvs.cvut.cz, Ekonomická fakulta JČU nově akreditované programy www.ef.jcu.cz

26. 8. Fakulta zdravotnických studií UPCE 2. kolo www.upce.cz/fzs

30. 8. Ekonomická fakulta TUL 2. kolo www.ef.tul.cz

31. 8. Fakulta strojní TUL 2. kolo www.fs.tul.cz, 30. 4. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL 2. kolo vybrané obory www.fp.tul.cz, Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE 2. kolo www.dfjp.cz

Září

2. 9. Fakulta elektrotechnická ČVUT mimořádný termín www.fel.cvut.cz

3. 9. Fakulta zdravotnických studií TUL 2. kolo www.fzs.tul.cz

5. 9. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT mimořádný termín 5. 9. 2019 www.fjfi.cvut.cz

6. 9. Fakulta strojní ČVUT mimořádný termín www.fs.cvut.cz

8. 9. Fakulta aplikované informatiky UTB 2. kolo www.fai.utb.cz

9. 9. Fakulta stavební VŠB-TUO 3. kolo www.fast.vsb.cz

13. 9. Fakulta strojní VŠB-TUO 3. kolo (jen pro uchazeče, kteří splňují některou z podmínek pro prominutí zkoušky) www.fs.vsb.cz, Univerzitní studijní programy VŠB-TUO případné 3. kolo AVT, M www.usp.vsb.cz

15. 9. Fakulta technologická UTB 2. kolo www.ft.utb.cz

Zdroj: Webové prezentace jednotlivých škol, bakalářské a dlouhé magisterské programy a obory akreditované MŠMT v českém jazyce. Přehled se mění podle vypsání dalších termínů a naplnění kapacity jednotlivých programů/oborů, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení.

Změnil se některý termín? Našli jste datum, které v přehledu chybí? Napište nám na info@kampomaturite.cz a údaj doplníme/opravíme - děkujeme!

Mohlo by vás zajímat:

Podívejte se, jak se na dostat na nejžádanější obory - stáhněte si e-booky zdarma, podívejte se na videaprávamedicínapsychologieekonomiehumanitní oboryTSP OSPPolicejní akademie ČR

Potřebujete připravit na přijímací zkoušky? Podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

 

2.7.2019

Související dokumenty:Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Informace

Stáhněte si aplikaci Adresář škol

 

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit