VYHLEDEJ...
RYCHLÝ PŘEHLED ŠKOL
školu
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Které vysoké školy přijímají přihlášky i teď v 1. nebo ve 2. kole?

Články - kde se ještě můžete přihlásit na VŠ?

Na jaře a v létě můžete uspět s přihláškou do bakalářského studia i na veřejných vysokých školách. A to i přes to, že veřejné VŠ obvykle uzavírají příjem přihlášek koncem února a v průběhu března - podrobněji viz kalendář termínů na www.VysokeSkoly.com. Přihlášky navíc přijímají soukromé vysoké školy (obvykle do konce září), vyšší odborné školy a jazykové školy pro pomaturitní jazykové studium. Rozpis podle jednotlivých vysokých škol najdete v příloze k článku.

Doporučit známému
Diskuze ke článku: příspěvků 4, poslední 7.9.2016 23:20 - Komentovat.

O které školy se jedná (Bc. a dlouhé Mgr. obory v ČJ):

 • Česká zemědělská univerzita v Praze

 • České vysoké učení technické v Praze

 • Janáčkova akademie múzických umění v Brně

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 • Masarykova univerzita

 • Mendelova univerzita v Brně

 • Ostravská univerzita

 • Slezská univerzita v Opavě

 • Technická univerzita v Liberci

 • Univerzita Hradec Králové

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 • Univerzita Karlova v Praze

 • Univerzita Palackého v Olomouci

 • Univerzita Pardubice

 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 • Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 • Vysoké učení technické v Brně

 • Západočeská univerzita v Plzni

Rozpis podle jednotlivých škol najdete v příloze k článku.

Červenec  

27. 7. Fakulta zdravotnických studií UJEP mimo obor Fyzioterapie 2. kolo www.fzs.ujep.cz, Fakulta informatiky a managementu UHK 2. kolo vybrané obory www.uhk.cz, Ekonomická fakulta JČU 2. kolo  www.ef.jcu.cz, Fakulta filozofická UPCE 2. kolo vybrané obory www.upce.cz/ff

29. 7. Pedagogická fakulta UHK 3. kolo vybrané obory www.uhk.cz  

30. 7. Fakulta tropického zemědělství ČZU 2. kolo www.ftz.czu.cz

31. 7. Cyrilometodějská teologická fakulta UPOL CHSP a MSHP 1. kolo www.cmtf.upol.cz, Fakulta stavební ČVUT 2. kolo www.fsv.cvut.cz, Fakulta rybářství a ochrany vod JČU 2. kolo www.frov.jcu.cz, Fakulta textilní TUL obor Textilní a oděvní návrhářství 2. kolo www.ft.tul.cz, Husitská teologická fakulta UK 2. kolo www.htf.cuni.cz, Přírodovědecká fakulta MU 2. kolo www.sci.muni.cz, Institut celoživotního vzdělávání MENDELU 2. kolo  www.icv.mendelu.cz, Fakulta ekonomická ZČU 2. kolo www.fek.zcu.cz, Fakulta podnikatelská VUTBR 1. kolo pro nově akreditovaný program www.fbm.vutbr.cz, Fakulta ekonomicko-správní UPCE 2. kolo www.upce.cz/fes

Srpen

1. 8. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUTBR www.feec.vutbr.cz

3. 8. Fakulta strojní VŠB-TUO 2. kolo www.fs.vsb.cz

9. 8. Fakulta textilní TUL mimo obor Textilní a oděvní návrhářství 2. kolo www.ft.tul.cz, Fakulta chemická VUTBR 2. kolo www.fch.vut.cz  

10. 8. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO 2. kolo www.fmmi.vsb.cz, Fakulta dopravní ČVUT mimořádný termín www.fd.cvut.cz, Fakulta strojní ZČU 2. kolo www.fst.zcu.cz, Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE 2. kolo www.upce.cz/fei, Filozofická fakulta MU dodatečné přijímací řízení vybrané obory www.phil.muni.cz, Fakulta zdravotnických studií ZČU 2. kolo www.fzs.zcu.cz

12. 8. Technická fakulta ČZU 2. kolo www.tf.czu.cz, Fakulta chemicko-technologická UPCE 2. kolo http://www.upce.cz/fcht

13. 8. Fakulta humanitních studií UTB 2. kolo vybrané obory www.fhs.utb.cz, Fakulta logistiky a krizového řízení UTB 2. kolo www.flkr.utb.cz, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT mimořádný termín www.fbmi.cvut.cz

14. 8. Ekonomická fakulta VŠB-TUO 2. kolo www.ekf.vsb.cz

15. 8. Zemědělská fakulta JČU 2. kolo www.zf.jcu.cz, Teologická fakulta JČU 2. kolo www.tf.jcu.cz, Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO 2. kolo www.hgf.vsb.cz, Fakulta elektrotechnická ZČU 2. kolo www.fel.zcu.cz, Filozofická fakulta OSU www.ff.osu.cz, Univerzitní studijní programy VŠB-TUO 3. kolo www.usp.vsb.cz

16. 8. Filozofická fakulta UJEP 2. kolo www.ff.ujep.cz, Pedagogická fakulta UJEP 2. kolo www.pf.ujep.cz

17. 8. Matematický ústav v Opavě SLU 2. kolo www.math.slu.cz, Fakulta životního prostředí UJEP 2. kolo www.fzp.ujep.cz, Přírodovědecká fakulta UJEP 2. kolo www.sci.ujep.cz, Fakulta strojního inženýrství VUTBR 2. kolo www.fme.vutbr.cz

19. 8. Vysoká škola polytechnická Jihlava 3. kolo www.vspj.cz, Filozofická fakulta UK 2. kolo vybrané obory www.ff.cuni.cz, Fakulta managementu VŠE 2. kolo www.fm.vse.cz

20. 8. Zahradnická fakulta MENDELU 2. kolo www.zf.mendelu.cz, Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE 2. kolo  www.upce.cz/dfjp

23. 8. Agronomická fakulta MENDELU 2. kolo www.af.mendelu.cz

24. 8. Fakulta strojní TUL 2. kolo www.fs.tul.cz, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT mimořádný termín www.muvs.cvut.cz

25. 8. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO 3. kolo www.fbi.vsb.cz  

27. 8. Fakulta strojního inženýrství UJEP 2. kolo www.fsi.ujep.cz

31. 8. Obchodně podnikatelská fakulta SLU 2. kolo www.opf.slu.cz, Ekonomická fakulta TUL 2. kolo www.ef.tul.cz, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL 2. kolo www.fp.tul.cz, Filozofická fakulta JČU 2. kolo www.ff.jcu.cz, Fakulta veřejných politik SLU 2. kolo www.fvp.slu.cz, Fakulta zdravotnických studií UPCE 2. kolo www.upce.cz/fzs, Fakulta filozofická ZČU 2. kolo www.ff.zcu.cz

Září

2. 9. Fakulta elektrotechnická ČVUT mimořádný termín www.fel.cvut.cz, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU 2. kolo www.frrms.mendelu.cz

3. 9. Fakulta zdravotnických studií TUL 2. kolo www.fzs.tul.cz

9. 9. Fakulta aplikované informatiky UTB 2. kolo www.fai.utb.cz

10. 9. Fakulta stavební VŠB-TUO 3. kolo www.fast.vsb.cz, Fakulta strojního inženýrství UJEP 3. kolo www.fsi.ujep.cz

11. 9. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT 2. kolo www.fjfi.cvut.cz

14. 9. Fakulta strojní VŠB-TUO 3. kolo (3. kolo jen pro uchazeče, kteří splňují některou z podmínek pro prominutí zkoušky) www.fs.vsb.cz, Fakulta strojní ČVUT mimořádný termín www.fs.cvut.cz

21. 9. Fakulta technologická UTB 2. kolo www.ft.utb.cz

 

Zdroj: Webové prezentace jednotlivých škol, obory akreditované MŠMT v českém jazyce. Přehled se mění podle vypsání dalších termínů a naplnění kapacity jednotlivých oborů, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení.

 

Mohlo by vás zajímat:

Podívejte se, jak se na dostat na nejžádanější obory - stáhněte si e-booky zdarma, podívejte se na videaprávamedicínapsychologieekonomiehumanitní oboryTSP OSPPolicejní akademie ČR

Potřebujete připravit na přijímací zkoušky? Podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

 

27.7.2018

Související dokumenty:Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Informace

Stáhněte si aplikaci Adresář škol

 

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit