VYHLEDEJ...
RYCHLÝ PŘEHLED ŠKOL
školu
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na ekonomické fakulty

článek jak se dostat na ekonomické fakulty

Přemýšlíte o vysoké škole ekonomického směru? Management, cestovní ruch, podnikovou ekonomiku, finance a účetnictví, marketing, IT, komerční jazyky a další ekonomické obory nabízí přes 70 fakult veřejných a státních vysokých škol a 33 soukromých škol a škol se zahraniční akreditací. Na všechny ekonomické obory se každý rok hlásí přes 20 tisíc studentů, z nich se na dané školy dostane 65 procent. Ale pozor, na nejžádanějších fakultách je průměrná úspěšnost jen 50%. Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na ekonomii, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

 

 

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete ekonomii  studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Obvykle písemná přijímací zkouška z matematiky a cizího jazyka. Některé fakulty a školy přihlíží k výsledkům NSZ Scio nebo přijímají uchazeče i bez přijímacích zkoušek, Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů. S testy studijních předpokladů se setkáte na OPF SLU, FRRM Mendelovy univerzity nebo EF TUL.

 

Úspěšnost přijetí (ekonomicky zaměřené fakulty a školy)

VŠE F1 (FFÚ) 49,6 %, F2 (FMV) 61,1 %, F3 (FPH) 43,6 %, FIS  59,6 %, NH 41,6 %, FM 89,2 %, UK FSV 37,2 %, MU FES 43,6 %, ČZU PEF 69 %, JČU EF 74,3 %, MENDELU PEF 98 %, FRRMS 63,3 %, OSU FSS 33,6 %, SLU OPF 87,6 %, TUL EF 88,8 %, UHK FIM 67,1 %, UJEP FSE 72 %, UPCE FES 77 %, UTB FME 54,7 %, FHS 51,7 %, VŠB-TUO EF 79,1 %, VŠPJ 98 %, VŠTE 80,8 %, VUTBR FP 62,5 %, ZČU FE 62,9 %, A. STING 68,6 %, BIBS 56 %, EPI 83,5 %, MUP 99 %, MVŠO 73,9 %, NEWTON C. 99,3 %, VŠAPS 74,2 %, VŠKE 99,6 %, VŠMVV 97,4 %, VŠO 93,2 %, VŠPP 99,1 %, VŠSS 82 %, AAVŠ, CEVRO, SVŠEZ, SVŠES, ŠAVŠ, UNICORN C., UJAK, UNYP, VŠEM, VŠERS, VŠFS, VŠH, VŠLG, VŠOH,  100 %

 

Doporučená literatura

Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE – skripta (Amos, kolektiv autorů), 110 stran

Tištěné testy OSP a ZSV, cvičebnice OSP a ZSV

(vše SCIO, kolektiv autorů)

Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy s řešenými příklady (Fortuna, Kaňka, Coufal) 168 stran

Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy (Fortuna, M. Kaňka) 86 stran

Další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky dalších oborů a maturitní zkoušku

Podívejte se na náš videonávod

Přípravné kurzy

Ekonomie VIP balíčky a „nultý ročník středa, sobota Praha, Brno, Ostrava, zahájení listopad

Najdete u nás i další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jiných oborů nebo maturitě

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz 

Fakulta financí a účetnictví: 11. a 12. 6. 2018, písemný test MAT, AJ. Fakultní den otevřených dveří 26. 1. 2018, společné dny otevřených dveří všech fakult VŠE 19. 12. 2017 a 24. 3. 2018

Fakulta informatiky a statistiky: zkouška z matematiky a cizího jazyka, 1. kolo 19. 6. 2018, 2. kolo (kromě oboru ME) 22. 8. 2018, možnosti prominutí mimo obor ME. Fakultní den otevřených dveří 12. 1. 2018, společné dny otevřených dveří všech fakult VŠE 19. 12. 2017 a 24. 3. 2018

Fakulta managementu: 8. 6. 2018, test předpokladů k manažerskému rozhodování, matematika, světový jazyk, možnosti prominutí. Fakultní dny otevřených dveří 31. 1. a 17. 3. 2018, společné dny otevřených dveří všech fakult VŠE 19. 12. 2017 a 24. 3. 2018

Fakulta mezinárodních vztahů: 13. – 14. 6. 2018, písemná MAT, 2 cizí jazyky, obor v AJ informace na stránkách fakulty. Fakultní den otevřených dveří 20. 1. 2018, společné dny otevřených dveří všech fakult VŠE 19. 12. 2017 a 24. 3. 2018

Fakulta podnikohospodářská: Podniková ekonomika a management a Arts Management 14. - 15. 6. 2018, test MAT a cizí jazyk, Arts Management test AJ, MAT a logika, test ze znalostí z oblasti kultury, cizojazyčné obory informace na stránkách fakulty. Fakultní den otevřených dveří 2. 2. 2018, společné dny otevřených dveří všech fakult VŠE 19. 12. 2017 a 24. 3. 2018

Národohospodářská fakulta: NSZ OSP všechny termíny (kromě oboru Economics). Fakultní den otevřených dveří 6. 1. 2018, společné dny otevřených dveří všech fakult VŠE 19. 12. 2017 a 24. 3. 2018

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd (Ekonomie a finance v ČJ + hrazené studium v AJ, další obory v navazujícím a doktorském studiu) termíny NSZ Scio OSP a MAT 9. 12. 2017 – 28. 4. 2018, možnost prominutí. Dny otevřených dveří pro obor EF 2. 2., 8. 6. 2018

Fakulta tělesné výchovy a sportu (Management tělesné výchovy a sportu): 4. - 7. 6. 2018 test MAT a AJ/NJ. Den otevřených dveří 19. 1. 2018

Matematicko-fyzikální fakulta (Finanční matematika, další obory v navazujícím magisterském a doktorském programu): 13. 6. 2018, test předpokladů ke studiu (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika), možnost prominutí. Den otevřených dveří 23. 11. 2017

Filozofická fakulta (Sociologicko-ekonomická studia): 26. - 27. 5. a 1. - 14. 6. 2018 test studijních předpokladů, všeobecného historického a kulturního přehledu, základů sociologie, ekonomie a dalších společenských věd, písemná úvaha nad zadaným tématem, porozumění textu. 2. kolo ústní část motivace ke studiu, diskuze nad seznamem četby a o aktuálním společenském/ekonomickém tématu. Den otevřených dveří 13. 1. 2018

Pedagogická fakulta (Školský management) 4. - 15. 6. 2018 PZ písemná zkouška ověření úrovně obecného právního povědomí a základních znalostí z řízení a organizace vzdělávací soustavy ČR, z pedagogiky, psychologie a příbuzných disciplín s důrazem na jejich aplikaci v současném školství. Dny otevřených dveří 6. 12. 2017, 2. 2. 2018

Přírodovědecká fakulta (Demografie s ekonomií) 13. - 14. 6. 2018 test základní orientace v problematice obyvatelstva, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 19. - 20. 1. 2018

Masarykova univerzita www.muni.cz

Ekonomicko-správní fakulta: TSP 21. - 22. 4. 2018. Možnost prominutí. Den otevřených dveří 22. 1. 2018

Fakulta sportovních studií (Management sportu): 29. dubna 2018 písemné oborové testy FSpS. Uchazeči FSpS nekonají od roku 2018 Testy studijních předpokladů, ty jsou nahrazeny oborovými testy. Den otevřených dveří 25. 1. 2018

Filozofická fakulta (Polština/Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu) 21. - 22. 4. 2018 TSP a oborový test (RJ/PJ znalost slovní zásoby, mluvnice, řečové komunikace, reálie). Den otevřených dveří 19. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta (Finanční a pojistná matematika): 21. - 22. 4. 2018 TSP možnost prominutí. Dny otevřených dveří 20. a 23. 1. 2018

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Divadelní fakulta (Produkce): 1. kolo 9. 2. písemný test, 2. kolo 2. 3. skupinová hra + další písemný test, 3. kolo 28. a 29. 3. 2018 ústní pohovor. Den otevřených dveří 15. 12. 2017

Filmová a televizní fakulta (Produkce): 1. kolo písemné testy a zpracování zadaného úkolu, 2. kolo ústní pohovor, informace o termínech na studijním oddělení. Den otevřených dveří 13. 10. 2017

Hudební a taneční fakulta (Hudební produkce): 29. 1. - 2. 2. 2018 talentová, teoretická a praktická část zkoušky. Den otevřených dveří 13. 11. 2017

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz  

Fakulta lesnická a dřevařská (Podnikání v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu 11. - 15. 6. 2018 test z matematiky, možnost prominutí, Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství bez přijímací zkoušky). Dny otevřených dveří 24. 11. 2017, 19. - 20. 1., 23. 3. 2018

Provozně ekonomická fakulta: 11. - 15. 6. 2018, test z matematiky a cizího jazyky. Dny otevřených dveří 24. 11. 2017, 19. - 20. 1., 23. 3. 2018

Technická fakulta (Obchod a podnikání s technikou, další obory v navazujícím studiu): 11. - 15. 6. 2018, matematika a AJ nebo NJ, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 24. 11. 2017, 19. - 20. 1., 23. 3. 2018

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Masarykův ústav vyšších studií (Řízení a ekonomika průmyslového podniku): 11. - 22. 6. 2018 test z matematiky a AJ, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 21. 11. 2017, 26. 1. 2018

Fakulta informačních technologií (Informační systémy a management): 13. 6. 2018 test z matematiky, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 9. 12. 2017 a 25. 1. 2018

Fakulta stavební (Management a ekonomika ve stavebnictví): 11. - 15. 6. 2018 test z matematiky, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 23. 11. 2017, 12. 1. 2018

Fakulta strojní (Technologie, materiály a ekonomika strojírenství): 13. 6. 2018 test z matematiky, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 8. a 9. 11. 2017, 31. 1. a 1. 2. 2018

Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz

Divadelní fakulta (Divadelní manažerství): 1. a 2. kolo 23. - 27. dubna 2018 kulturní rozhled, kreativita řešení problémů, schopnost manažerského myšlení, řídící a rozhodovací schopnosti, 2. kolo pohovor. Den otevřených dveří 11. 11. 2017

Hudební fakulta (Hudební manažerství): 5. - 9. 2. 2018 assessment centre, vědomostní a jazykový test. Dny otevřených dveří pro tento obor 7. 11. 2017, 8. 1. 2018

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Ekonomická fakulta: bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 12. 1. 2018

Filozofická fakulta (Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod): 28. 5. - 8. 6. 2018 ústní pohovor, možnost prominutí. Den otevřených dveří 12. 1. 2018

Zemědělská fakulta (Agropodnikání, Zemědělská a dopravní technika: obchod, servis a služby): bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 12. 1. 2018

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

Agronomická fakulta (Agrobyznys): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 12. a 26. 1., 16. 2. 2018

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu): 23. - 29. 5. 2018, test všeobecných znalostí + cizí jazyk AJ/NJ. Dny otevřených dveří 12. 1., 26. 1., 9. 2. 2018

Institut celoživotního vzdělávání (Technické znalectví a pojišťovnictví): přijímání na základě výsledků SŠ studia, případně 17. – 18. 5. 2018 test studijních předpokladů. Den otevřených dveří 23. 2. 2018

Lesnická a dřevařská fakulta (Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, další obory v doktorském studiu) biologie, AJ, možnost prominutí, termín upřesní studijní oddělení. Dny otevřených dveří 1. 12. 2017, 2. 2. 2018

Provozně ekonomická fakulta: 23. - 27. 4. 2018 matematika a cizí jazyk, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 26. 1. a 2. 3. 2018

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta AJ a další jazyky ve sféře podnikání 28. 5. - 1. 6. 2018 písemná z příslušného jazyka. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta (Ekonomická geografie a regionální rozvoj) bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZ z příslušného oboru 15. - 24. 5. 2018. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Filozoficko-přírodovědecká fakulta (Lázeňství a turismus): termíny NSZ Scio OSP. Den otevřených dveří 17. 1. 2018

Obchodně podnikatelská fakulta: 4. – 8. 6. 2018, 2. kolo 3. - 7. 9. 2018, test ekonomie, společenský přehled, matematika. Možnost prominutí. Den otevřených dveří 23. 1. 2018

Matematický ústav v Opavě (Matematické metody v ekonomice) bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 19. 12. 2017, 23. 1. 2018

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz  

Ekonomická fakulta: 1. polovina června, Test AJ, obecné studijní předpoklady. Možnost prominutí. Dny otevřených dveří celouniverzitní 25. 11. 2017, fakultní 8. 2. 2018

Fakulta textilní (Textilní marketing a Výroba oděvů a management obchodu s oděvy): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří celouniverzitní 25. 11. 2017, fakultní 10. 2. 2018

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Fakulta informatiky a managementu: 4. - 20. 6. 2018 PZ z matematiky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Filozofická fakulta: Cizí jazyky pro cestovní ruch – AJ, NJ, RJ, FJ. Termín bude sdělen v pozvánce, písemná zkouška z příslušného jazyka, ústní zkouška, možnost prominutí.  Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta (Finanční a pojistná matematika): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz 

Fakulta sociálně ekonomická: výběr na základě portfolia dodaného do 20. 6. 2018, možnost prominutí. Den otevřených dveří 25. 1. 2018

Pedagogická fakulta (Školský management 2018 není otevřen): Obchodní ruština ústní pohovor v RJ, Český jazyk pro média a veřejnou sféru ústní motivační pohovor, doložení předpokladů pro oborovou profilaci, 18. - 22. 6. 2018. Den otevřených dveří 25. 1. 2018

Fakulta strojního inženýrství (původně Fakulta výrobních technologií a managementu): Řízení výroby bez přijímací zkoušky (další obory v navazujícím studiu). Den otevřených dveří 25. 1. 2018

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Filozofická fakulta (Andragogika v profilaci na personální management, Aplikovaná ekonomická studia, Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii, Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch, Japonština/Korejština pro hospodářskou praxi, Řízení vzdělávacích institucí, Polština/Ruština/Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast, další obory navazující magisterské) 19. – 20. 5. a případně ještě 26. – 27. 5. 2018 test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách, FJ navíc test z FJ, možnost prominutí, ISZCR navíc test AJ. Dny otevřených dveří 1. 12. 2017 a 20. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta (Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví) test z matematiky 1. 6. 2018 - 15. 6. 2018, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 1. 12. 2017 a 20. 1. 2018

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Dopravní fakulta Jana Pernera (Dopravní management, marketing a logistika, Technologie a řízení dopravy) bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 11. 11. 2017 a 30. 1. 2018

Fakulta ekonomicko-správní: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 17. 1. a 10. 2. 2018

Fakulta filozofická (AJ/NJ pro odbornou praxi): 5. – 6. 6. 2018 test AJ/NJ, NJ možnost prominutí. Dny otevřených dveří 8. a 17. 2. 2018

Fakulta chemicko-technologická (Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků, další obory v navazujícím magisterském a doktorském studiu): bez přijímací zkoušky.  Dny otevřených dveří 10. 1. a 7. 2. 2018

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií AJ/NJ pro manažerskou praxi NSZ SCIO AJ/NJ do 28. 4. 2018, možnost prominutí, Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře NSZ SCIO ZSV do 26. 5. 2018. Dny otevřených dveří 8. 12. 2017, 9. 2. 2018

Fakulta managementu a ekonomiky: termíny NSZ Scio OSP do 28. 4. 2018, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 8. 12. 2017, 9. 2. 2018

Fakulta multimediálních komunikací (Marketingové komunikace): 30. 5. (PS) a 31. 5. (KS) 2018, písemný test (všeobecné znalosti, zkouška kreativity a logického myšlení). Dny otevřených dveří 10. 11. 2017 (FMK Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby), 8. 12. 2017 FMK pouze program Mediální a komunikační studia, 9. 2. 2018 FMK pouze program Mediální a komunikační studia

Fakulta technologická (Technologie a řízení v gastronomii): bez přijímací zkoušky.  Dny otevřených dveří 8. 12. 2017, 9. 2. 2018

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Ekonomická fakulta: termíny NSZ Scio OSP 9. 12. 2017 - 26. 5. 2018 (včetně). Den otevřených dveří 27. 1. 2018

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (Ekonomika a management v průmyslu, další obory navazující studium): bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 23. 1. 2018

Hornicko-geologická fakulta (Geovědní a montánní turismus, Ekonomika a řízení v oblasti surovin): 1. kolo červen 2018, případné 2. kolo srpen 2018, písemná zkouška z matematiky, možnost prominutí. Den otevřených dveří 2. 2. 2018

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Cestovní ruch, Finance a řízení: bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 1. 2. 2018

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Fakulta chemicko-inženýrská (Procesní inženýrství a management podniků): bez přijímacích zkoušek. Dny otevřených dveří 24. a 25. 11. 2017, 19. a 20. 1. 2018

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz

Ekonomika podniku: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 27. 11. 2017, 26. 2. 2018

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta podnikatelská: 25. a 26. 5. 2018 test studijních předpokladů, test AJ, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 11. 1., 2. 2., 15. 3. 2018

Fakulta stavební (Management stavebnictví) 4. – 8. 6. 2018 test z matematiky a fyziky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 11. 11. 2017, 20. 1. 2018

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz   

Fakulta aplikovaných věd (Finanční informatika a statistika, Matematika a finanční studia): bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 24. 1. 2018

Fakulta ekonomická: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří Plzeň 23. 1. 2018, Cheb 26. 1. 2018

Fakulta filozofická (Cizí jazyky pro komerční praxi): 11. - 12. 6. 2018 test z jazyků zvolené kombinace. Den otevřených dveří 10. 1. 2018

Univerzita obrany www.unob.cz 

Fakulta vojenského leadershipu: Řízení a použití ozbrojených sil 16. - 20. 4. 2018, test studijních předpokladů, test AJ, test fyzické způsobilosti. Dny otevřených dveří 7. 12. 2017, 11. 1. a 8. 2. 2018

 

Soukromé vysoké školy s ekonomickými obory

AKADEMIE STING, o.p.s. www.sting.cz 

19. 6., 21. 8. 2018 motivační pohovor, u kombinovaného studia nutná praxe. Dny otevřených dveří 10. 1., 7. 2., 4. 4. 2018, možnost návštěvy po domluvě

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. www.aauni.edu

Business Administration: informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 10. 11. 2017, 9. 2. 2018, možnost návštěvy po domluvě

B. I. B. S., a. s., Brno International Business School www.bibs.cz

Ekonomika a management: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří po domluvě

CEVRO Institut vysoká škola www.cevroinstitut.cz 

Hospodářská politika, Právo v obchodních vztazích: Praha 11. 4., 9. 5., 13. 6., 27. 6., 11. 7., 22. 8., 5. 9. 2018. Ústní motivační pohovor, možnost prominutí. Dny otevřených dveří Praha 3. 1., 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6., 11. 7., 22. 8. 2018

Evropský polytechnický institut, s.r.o. www.edukomplex.cz

Ekonomická informatika: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 10. 2. 2018, další termíny na stránkách školy

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz

Mezinárodní obchod, Průmyslové vlastnictví, International Business: test z jednoho světového jazyka (anglického, německého, francouzského nebo španělského), možnost prominutí, prezenční studium 6. a 27. 6., 1. 8., 5. a 19. 9. 2018, kombinované studium bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 10. a 31. 1., 28. 2., 21. 3., 18. 4., 16. 5., 13. 6., 3. a 17. 9. 2018

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz 

Podniková ekonomika a management: bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 10. 2. 2018

NEWTON College, a.s. www.newtoncollege.cz

Globální podnikání a management: informace o termínech na studijním oddělení, motivační pohovor. Dny otevřených dveří Brno 7. 9., 9. 11. 2017, 25. 1., 15. 2., 15. 3., 14. 6. a 6. 9. 2018

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. www.svse.cz 

Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří Znojmo 31. 1. a 28. 2. 2018

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. www.svses.cz 

Termín bude domluven po zaslání přihlášky, motivační pohovor. Dny otevřených dveří 11. 1. 2018 nebo po domluvě

ŠKODA  AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. www.savs.cz 

Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 18. 1., 17. 2., 15. 3., 14. 4., 17. 5., 14. 6., 23. 8. 2018

Unicorn College, s.r.o. www.unicorncollege.cz 

Ekonomika a management, Management ICT projektů: 12. 6., 21. 6., 23. 8., 4., 11. a 20. 9. 2018, pohovor (motivace, AJ představení, volná diskuze – základní orientace v oboru). Dny otevřených dveří 18. 1., 15. 3., 14. 6., 16. 8., 6. a 13. 9. 2018

Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. www.ujak.cz 

Management cestovního ruchu, Právo v podnikání, Manažerská studia - řízení lidských zdrojů, Evropská hospodářskosprávní studia: bez přijímací zkoušky.

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz  

Business Administration, International and Economic Relations. Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 18. 1., 15. 2. 2018

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz

Personální a interkulturní management: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 16. 1., 20. 2. a 12. 6. 2018

Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. www.vsem.cz

1. kolo elektronický dotazník, 2. kolo motivační pohovor, řádné termíny 4. a 6. 3. 2018 pro nástup v dubnu, informace o dalších a mimořádných termínech na studijním oddělení. Dny otevřených dveří každý měsíc, nejbližší 23. 1. 2018

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. www.vsers.cz

Management a marketing služeb: motivační pohovor, probíhají od dubna do září. Přesný termín bude uchazeči zaslán. Den otevřených dveří 19. 1. 2018 nebo po domluvě

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz

Motivační pohovor, test z jazyka. Pozvánky na konkrétní termíny zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha 8. 11., 13. 12. 2017, 10. 1., 14. a 24. 2., 14. 3., 11. 4., 9. 5., 13. 6., 11. 7., 8. 8., 12. 9. 2018, možnost návštěvy po domluvě

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. www.vsh.cz

1. kolo KS 5. 6., PS 7. 6., 2. kolo všechny typy studia v ČJ 28. 8. 2018, jazykový test. Dny otevřených dveří 11. 1., 8. 2., 22. 2., 14. 3., 27. 3., 5. 4., 12. 4., 24. 4., 16. 5., 21. 6., 12. 7., 30. 8. 2018, možnost návštěvy po domluvě

Vysoká škola Karla Engliše, a.s. www.vske.cz

Management v podnikání,  Ekonomika a právo v podnikání: 10. 5., 21. 6., 12. 7., 16. 8., 13. 9. 2018, motivační pohovor. Dny otevřených dveří 18. 1., 15. 2., 15. 3., 19. 4., 17. 5., 14. 6., 12. 7., 16. 8., 13. 9. 2018. Lze domluvit i jiný termín

Vysoká škola logistiky, o.p.s. www.vslg.cz

Přerov 1. termín 25. 5., 2. termín 22. 6., 3. termín 14. 9. 2018, osobní pohovor, předběžná volba bakalářského studijního oboru. Dny otevřených dveří Přerov 9. 1., 6. 2., 6. a 17. 3., 3. a 7. 4., 2. 5., 5. 6. 2018

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz

Veřejná správa a public relations: 18. 4., 11. 5., 4. a 18. 6., 10., 17. a 24. 9. 2018 motivační pohovor, rozřazovací test z AJ. Dny otevřených dveří po domluvě

Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. www.hotskolabrno.cz 

17. 1. 2018, další termíny informace na studijním oddělení, motivační pohovor, volba cizích jazyků. Dny otevřených dveří 20. 1. 2018, pravidelně každý čtvrtek, v soboty v době kombinovaného studia nebo po dohodě se studijním oddělením

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. www.vso.cz 

Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 10. a 24. 1., 7. a 21. 2., 7. a 21. 3., 11. 4., 16. 5., 6. a 13. 6., 5. a 19. 9. 2018

Vysoká škola podnikání a práva a.s. (dříve Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a. s. a Vysoká škola podnikání, a.s.)  www.vspp.cz

Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 10. a 24. 1., 7. a 21. 2., 7. a 21. 3., 11. 4., 16. 5., 6. a 13. 6., 5. a 19. 9. 2018 nebo po domluvě

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz

Ekonomika a management podniku, Oceňování majetku: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 19. 12. 2017, 24. 1., 20. 2. 2018, další termíny na webu školy

Vysoká škola sociálně správní, z.ú. www.vsss.cz  

Veřejná ekonomika a správa, Management v sociální sféře: 30. 3. 2018 test studijních předpokladů, 2. 4. 2018 ústní odborný a motivační pohovor, možnost nahradit NSZ OSP nebo TSP, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří po domluvě

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

Prague College s.r.o. www.praguecollege.cz  

INTERNATIONAL PRAGUE UNIVERSITY o. p. s. www.interpragueuniver.cz

OurCollege www.ourcollege.com

Czech College www.czechcollege.cz

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

OEAEP s.r.o. www.oeaep.cz

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte online test s vyhodnocením do e-mailu

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

VŠE

https://www.vse.cz/download/index.php?cat=27

http://kbp.vse.cz/testy/

http://www.fm.vse.cz/zajemci-o-studium/bakalarsky-studijni-program/ukazky-testu-ke-stazeni/

UK

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=18628

https://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/#toc-co-cekat-od-prijimaci-zkousky

https://www.ff.cuni.cz/FF-8024-version1-vzorovy_TOSP.pdf

http://www.csm-praha.cz/userfiles/Dokumenty/kolsk%20management%202015%20web.pdf

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky

MUNI

http://www.muni.cz/tsp

https://is.muni.cz/do/fsps/studijni/uchazeci/prij_riz/41761468/Bc18-19/testy_2017/vzor_-_oborovy_test_ASAK_-_T_-_MAN.pdf

ČZU

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium/r-7628-provoz-a-ekonomika-pae

rozcestník pro ostatní obory https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium

https://www.fld.czu.cz/cs/r-6825-studium/r-7523-prijimaci-rizeni/r-9045-bakalarske-prijimaci-rizeni

https://www.tf.czu.cz/cs/r-6967-o-fakulte/r-6979-uredni-deska - zpráva o přijímacím řízení

ČVUT

http://www.muvs.cvut.cz/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni/

https://fit.cvut.cz/zajemce/bakalar/prijimaci_zkouska

https://www.fs.cvut.cz/zajemci-o-studium/informace-o-prijimacim-rizeni/vzorove-testy-prehled-okruhu-pro-prijimaci-zkousky-typove-priklady/bakalarske-studijni-programy/

https://mat.fsv.cvut.cz/entrance/ukazka

MENDELU

http://www.pef.mendelu.cz/prijimaci-testy-z-minulych-obdobi

http://frrms.mendelu.cz/25917-prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia - vpravo dole test všeobecných znalostí, AJ/NJ

OSU

http://dokumenty.osu.cz/ff/prijimacky2014/bc_ajv.pdf

SLU

http://virtuniv.slu.cz/

http://www.slu.cz/opf/cz/uchazeci/test-studijnich-predpokladu

TUL

http://www.ef.tul.cz/uchazeci-o-studium/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

UHK

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FIM/Studium/Prijimaci-rizeni-%281%29/Vzorove-testy#UHK-Article

UJEP

http://fse1.ujep.cz/index.php?art=568

UNOB

http://www.unob.cz/fvl/studium/Stranky/zkusebni_otazky.aspx

UPOL

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni/ ve spodní části stránky

UTB

http://www.utb.cz/fmk/chci-studovat/informace-o-prijimacim-rizeni-bc

http://www.utb.cz/fmk/o-fakulte/zpravy-z-prijimacich-rizeni - vzorové testy jsou v jednotlivých zprávách z přijímacího řízení

VŠB

https://www.vsb.cz/714/cs/Pro-uchazece/

VUTBR

https://www.fbm.vutbr.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/pruvodce-prijimacim-rizenim-do-bakalarskeho-studia#ctvrty

MUP

http://vzorovetesty.mup.cz/

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených vs. počty přijatých), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com 

Kam dál?

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

16.1.2018


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Informace

Stáhněte si aplikaci Adresář škol

 

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit