UPRAVIT ŠKOLU / FAKULTU

Dotaz na studijní oddělení - Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace

Váš dotaz
:
:
:
:
**Vložte kód:
Všechny položky jsou povinné

Dopororučit kamarádovi - Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace

Doporučit známému
:
:
:
:
:
**Vložte kód:
Všechny položky jsou povinné

 

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace

Zd. Fibicha 2778, 43401  Most (Mapa)
Typ školy: Veřejné VOŠ
IČ: 49872427

Telefon: 417 637 477
Web: http://www.vos-sosmost.cz/
E-mail: skola@vos-sosmost.cz

Poslat dotaz na studijní oddělení

Doporučit kamarádovi

Naše škola zahájila vyšší odborné vzdělávání v roce 1996 s programem Sociálně právní činnost. V této oblasti měla škola dobrou tradici již ze 70. let. O obor byl velký zájem a s uplatněním absolventů nebyly žádné problémy. Tento stav přetrvává do současnosti, neboť veřejnost má o tento obor trvalý zájem a obor je vždy v přijímacím řízení zcela naplněn. Od roku 2009 je obor nabízen i v dálkové formě vzdělávání s dobou studia 3 roky.

Po roce 2000 škola na základě významných změn probíhajících v regionu začala připravovat další vzdělávací program Firemní ekonomika. Tímto programem škola reagovala na velkou restrukturalizaci gigantů na trhu práce v oblasti chemického a důlního průmyslu v regionu s cílem produkovat absolventy schopné zvládat samotné podnikání a podílet se na vytváření pracovních míst právě na Mostecku. Vzdělávání v denní formě bylo zahájeno v roce 2003 a v roce 2009 i v dálkové formě.

Koncem prvního desetiletí, kdy se škole podařilo zvládnout opakovanou akreditaci uvedených programů škola také získala akreditaci pro další vzdělávací program Právní asistence jak pro denní tak pro dálkovou formu vzdělání a jeho výuka započala v roce 2010.

Vyšší odborná škola se sloučením k 1. září 2009 se Střední zdravotnickou školou a vyšší odbornou školou zdravotnickou ještě rozšířila o další program vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra v denní a kombinované formě vzdělání.

Posledním nabízeným vzdělávacím programem je Předškolní a mimoškolní pedagogika, jehož výuka byla zahájena k 1.9.2014 a to jak v denní, tak i v dálkové formě vzdělání. Tímto programem škola reagovala na měnící se požadavky na kvalifikaci pedagogických pracovníků ve školství. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem výuky oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na úrovní středního vzdělávání má škola odpovídající personální a kvalitní materiální zázemí pro vyšší úroveň v tomto směru vzdělání.

Pozice Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické se na trhu vzdělávání upevňuje a zájem o tento typ vzdělávání se potvrzuje každoročním nárůstem studentů této školy. V současné době studuje na naší škole 400 studentů denního vzdělávání a 450 studentů dálkové formy vzdělávání. Domníváme se, že škola přispívá ke stabilizaci trhu práce celého regionu a že kvalita absolventů a jejich úspěšné zařazování na trhu práce posílí renomé školy.
zobrazit více

Typ studia: Dálkové, Denní, Kombinované

Ředitel: Ing. Jitka Hašková

Přijímací řízeníNahoru
Počet studentů:
160
Počet studentů 1. ročník:
34
Přijímací zkoušky:
Bez přijímací zkoušky
Přihlášky ke studiu (termín):
1. kolo do konce května, případné 2. kolo do konce července, 3. kolo do začátku září
Přesná data přihlášek, přijímaček a dnů otevřených dveří a obsah přijímacích zkoušek najdete u příslušných oborů.
Úspěšnost u přijímačekNahoru
Rok přihlášeníPřihlášenýchPřijatých
Úspěšnost
Nezaměstnaných
ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: PA a SPČ 2 500, - Kč/rok, ostatní obory 3 000, - Kč/rok

Studijní oboryNahoru
Filtr
Název:
Typ: Forma:
Jazyk: Zaměření:
  • Diplomovaná všeobecná sestra (5341N11)
  • Firemní ekonomika (6341N11)
  • Právní asistence (6841N05)
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531N03)
  • Sociálně právní činnost (7532N05)
Zobrazit vše

Statistiky zobrazení - zobrazení detailu: 24399

Chcete připravit na přijímačky?
Doporučujeme soukromou VOŠ

Doporučujeme VOŠ

Doporučujeme

Partnerské stránky