VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na medicínu (lékařské, veterinární, zdravotnické a farmaceutické fakulty)?

články jak se dostat na medicínu

Vzhledem k měnící se situaci ohledně COVID-19 sledujte prosím pravidelné aktualizace termínů na www.VysokeSkoly.com

Lékařské, zdravovědné, ošetřovatelské, biomedicínské, veterinární a farmaceutické obory je možné studovat na 17 veřejných, jedné státní a dvou soukromých vysokých školách. Stáhněte si zdarma e-book, který obsahuje nejpodrobnější informace a ukázku vzorového testu - aktualizováno pro rok 2020.

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete lékařské obory studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Lékařské obory: písemné testy fyzika, biologie, chemie, někdy 2. kolo s ústní zkouškou ověřující motivaci uchazeče nebo jeho obeznámenost s oborem (např. Všeobecné lékařství 2. LF UK). Některé fakulty promíjí na základě středoškolského prospěchu a splnění dalších podmínek přijímací zkoušky.

Ošetřovatelské a zdravotnické obory: obvykle všechny předměty jako u lékařských oborů nebo jejich kombinace, někdy spojeno s testem všeobecných předpokladů (např. FTVS UK). U vybraných oborů následuje ústní pohovor ověřující všeobecný rozhled a komunikační schopnosti (např. 3. LF UK) nebo probíhají talentové zkoušky (např. fyzioterapie, protetik, záchranář). U některých oborů je možné přijetí bez přijímací zkoušky při splnění podmínek.

Biomedicínské obory: některé obory test z biologie, chemie nebo fyziky, někde bez přijímací zkoušky, případně matematika.

Veterinární obory: písemné testy z biologie, případně chemie, možnost prominutí přijímací zkoušky.

 

Úspěšnost přijetí

Níže uvádíme šance na přijetí na jednotlivých fakultách v roce 2019, v závorce je uveden stav za rok 2018.

Lékařské, farmaceutické a veterinární:

MU LF 27,4 % (25,6 %) OSU LF 30,5 % (28,7 %) UK 1. LF 38,7 % (35,1 %) 2. LF 22,7 % (18,4 %) 3. LF 22,2 % (21,3 %) LF Plzeň 23,7 % (18,2 %) LF HK 32,4 % (27,1 %) FF HK 80,3 % (78,3 %) UNOB pro státní VŠ statistika není k dispozici UPOL LF 23,4 % (18 %) VFU Brno FVL 30,2 % (28,2 %) FVHE 76,1 % (76,1 %) FF 65,3 % (58,5 %)

Ošetřovatelské a zdravotnické:

MU FSPS 44 % (38,5 %) OSU FSS 52,4 % (37,1 %) UPOL FZV 37,5 % (35 %) FTK 50,2 % (53,3 %) JČU ZSF 72,4 % (75,2 %) SLU FVP 70,6 % (72,3 %) TUL FZS 89,7 % (100 %) UJEP FZS 67,3 % (68,4 %) UK FTVS 31,5 % (36,5 %) UPCE FZS 88,2 % (82,2 %) VŠPJ 97,4 % (98,5 %) ZČU Plzeň FZS 59,7 % (64,7 %) PALESTRA 100 % (100 %) VŠZ 100 % (99,2 %)

Biomedicínské:

ČVUT FBMI 72,6 % (64,3 %) FEL 65,4 % (70,7 %) FS 68,6 % (78,7 %) MU PŘF 68,6 % (74 %) UJEP PŘF 83,6 % (81,7 %) UK PŘF 68,9 % (68,8 %) UPCE FCHT 100 % (100 %) UTB FHS 54,3 % (50,6 %) VŠB FEI 71 % (74,1 %) VŠCHT FCHT 79,1 % (74,2 %) FCHI 79,9 % (75,3 %) FPBT 73,2 % (74,3 %) VUT Brno FEKT 83,3 % (73,5 %) ZČU Plzeň FST 79,7 % (85,3 %)

 

Doporučená literatura

  • Modelové otázky z fyziky, chemie a biologie - skripta LF MU (MU Brno)
  • Modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1. Lékařskou fakultu UK (Marvil pro 1. LF)
  • Modelové otázky pro přijímací zkoušky na 2. lékařskou fakultu UK (Karolinum)
  • Odmaturuj z chemie
  • Odmaturuj z biologie
  • Odmaturuj z fyziky (vše Didaktis)

Všechny učebnice pro přípravu najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Nultý ročník, VIP balíčky, moduly biologie, fyzika chemie

 

Podívejte se na náš video návod

 

Průběh a délka studia

Lékařské, farmaceutické a veterinární obory magisterské studium (5 a 6 let).

Zdravovědné a zdravotnické + biomedicínské obory bakalářské studium 3 roky, navazující magisterské 2 roky.
 

Přehled škol a fakult

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Fakulta biomedicínského inženýrství: 15. - 19. 6. 2020, písemná z biologie a fyziky, program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví z biologie, chemie, Informatika a kybernetika ve zdravotnictví z matematiky, fyziky. Možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 22. 11. 2019 a 7. 2. 2020

Fakulta elektrotechnická: Lékařská elektronika a bioinformatika červen 2020, test z matematiky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 15. 11. 2019, 7. 2. 2020

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz     

Zdravotně sociální fakulta: talentové 4. - 7. 5. 2020, písemné 1. - 5. 6. 2020. Písemný test z biologie člověka a ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky, Fyzioterapie navíc písemný motivační test, Zdravotnický záchranář navíc talentová zkouška. Zdravotně-sociální péče test biologie člověka, ZSV, Radiologická asistence test biologie obecná + biologie člověka, všeobecná informovanost vč. zdravotnické problematiky, fyzika, Laboratorní diagnostika test biologie člověka, chemie, všeobecná informovanost. Den otevřených dveří 17. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta (Biomedicínská laboratorní technika): 8. 6. 2020, případné 2. kolo 11. 9. 2020 písemný test biologie, chemie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 17. 1. 2020

Masarykova univerzita www.muni.cz

Lékařská fakulta: Mgr. 12. a 13. 6. 2020, Bc. 18. 6. 2020. Písemná z fyziky, chemie, biologie nebo somatologie dle oboru, nepíše se TSP, Zdravotnický záchranář navíc test fyzické zdatnosti. Dny otevřených dveří 30. 11. 2019, 18. a 22. 1. 2020

Fakulta sportovních studií (Fyzioterapie): 18. - 19. dubna 2020 - praktická zkouška z TV, 26. dubna 2020 písemné testy biologie, fyzika, chemie. Den otevřených dveří 23. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta: Lékařská genetika a molekulární diagnostika TSP + test z biologie se základy chemie 25. 4. 2020, Matematická biologie a biomedicína TSP, TSP 25. a 26. 4. 2020. Dny otevřených dveří 25. a 28. 1. 2020

Ostravská univerzita www.osu.cz

Lékařská fakulta: Praktická zkouška Fyzioterapie duben/květen 2020. Písemné zkoušky 1. - 5. 6. 2020. Zdravotní laborant písemný test z biologie, chemie a fyziky, Ergoterapie, Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické ošetřovatelství, Porodní asistence test biologie a společenskovědní test, Ochrana a podpora zdraví a Nutriční terapie písemný test biologie, chemie, Radiologický asistent test biologie, fyzika, Fyzioterapie test biologie a fyzika, zkouška z TV. Všeobecné lékařství, Zdravotnický záchranář podmínky pro rok 2020 nebyly dosud zveřejněny (stav k 21. 1. 2020). Dny otevřených dveří 24. – 25. 1. 2020

Fakulta sociálních studí (Zdravotně-sociální péče): duben 2020, písemná z biologie člověka. Dny otevřených dveří 24. – 25. 1. 2020

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz

Fakulta veřejných politik (Všeobecná sestra): květen – červen 2020, písemná zkouška: test z biologie člověka, test všeobecných studijních předpokladů a základů společenských věd. Dny otevřených dveří 14. 2. 2020

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta zdravotnických studií: Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 23. 11. 2019 (celouniverzitní den otevřených dveří), 14. 2. 2020 (fakultní den otevřených dveří)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Fakulta zdravotnických studií: Fyzioterapie písemný test biologie člověka 2. 6. 2020, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 29. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta (Toxikologie a analýza škodlivin): bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 29. 1. 2020

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

1. lékařská fakulta: bakalářské 12. 6. 2020 písemná z biologie, Adiktologie navíc test adiktologie, Fyzioterapie možnost prominutí, magisterské studium 16. 6. 2020, písemná z biologie, chemie a fyziky, možnost prominutí. Den otevřených dveří 11. 1. 2020

2. lékařská fakulta: bakalářské 8. 6. písemné testy, 9. 6. 2020 ústní pohovory. Písemný test z biologie, test všeobecných předpokladů, Fyzioterapie navíc chemie, fyzika, 2. kolo ústní zkouška. Magisterské 10. – 11. 6. písemné testy, 12. 6. 2020 ústní pohovory. Písemný test z biologie, chemie, fyziky, test všeobecných předpokladů, 2. kolo ústní pohovor. Den otevřených dveří 18. 1. 2020

3. lékařská fakulta: 5. – 9. 6. 2020, Všeobecné lékařství písemný test z biologie, chemie, fyziky, 2. kolo ústní zkouška, Fyzioterapie test biologie, fyzika, 2. kolo ústní zkouška, Nutriční terapie test biologie, chemie, 2. kolo ústní zkouška, Dentální hygiena test biologie, chemie, Všeobecné ošetřovatelství test základy biologie člověka, 2. kolo ústní zkouška. Den otevřených dveří 10. 1. 2020

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové: Farmacie (magisterské), Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (bakalářské) 6. – 10. 6. 2020, test chemie, biologie vč. botaniky, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví bez botaniky. Den otevřených dveří 27. 11. 2019

Lékařská fakulta v Hradci Králové: bakalářské 22. 6. 2020 test z biologie, somatologie a chemie, magisterské 15. 6. 2020 test z biologie, somatologie, chemie a fyziky. Dny otevřených dveří 11. 1. 2020

Lékařská fakulta v Plzni: pouze magisterské studium, test z fyziky, chemie a biologie 17. 6. 2020. Den otevřených dveří 29. 1. 2020

Fakulta tělesné výchovy a sportu (obory Fyzioterapie, Ortotik-protetik): 1. – 4. 6. 2020 písemný test obecných studijních předpokladů a z biologie, Ortotik-protetik navíc zkouška tvůrčích schopností a manuálních dovedností. Dny otevřených dveří 17. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta Klinická a toxikologická analýza, Medicinální chemie. Test chemie 9. – 12. 6. 2020. Den otevřených dveří 24. – 25. 1. 2020

Univerzita obrany www.unob.cz

Fakulta vojenského zdravotnictví: Zdravotnický záchranář 6. 6. 2020, test z biologie, AJ, fyzické zdatnosti. Magisterské obory na UO test AJ a fyzické zdatnosti, podmínkou je podání přihlášky a souběžné přijetí do příslušného programu na UK. Vojenské všeobecné lékařství, Vojenské zubní lékařství test z biologie, somatologie, chemie a fyziky na LF HK UK 15. 6. 2020, testy na UO 19. 6. 2020, Vojenská farmacie test z chemie a biologie vč. botaniky na FarmF UK 6. – 10. 6. 2020, testy na UO 8. 6. 2020. Den otevřených dveří 11. 1. 2020

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Lékařská fakulta: Všeobecné lékařství, Zubní lékařství 9. 6. 2020, písemná z fyziky, chemie a biologie. Dny otevřených dveří 6. 12. 2019 a 18. 1. 2020

Fakulta zdravotnických věd: bakalářské prezenční studium 11. 6., kombinované 12. 6. 2020, test biologie člověka (somatologie) a výběr ze společenských a přírodních věd včetně prověření obecných studijních předpokladů, Zdravotnický záchranář navíc test fyzické zdatnosti 19. 6. 2020. Dny otevřených dveří 6. 12. 2019 a 18. 1. 2020

Fakulta tělesné kultury (Fyzioterapie): strukturovaný životopis, talentová zkouška z plavání, písemná zkouška z biologie, fyziky, chemie, ústní zkouška – test jazykových předpokladů, květen – červen 2020. Dny otevřených dveří 6. 12. 2019 a 18. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta (Optometrie, Bioinformatika aj.): Optometrie 1. – 12. 6. 2020, písemný test z biologie a fyziky, možnost prominutí NSZ SCIO, Bioinformatika bez přijímací zkoušky, pokud počet uchazečů nepřekročí kapacitu oboru. Dny otevřených dveří 6. 12. 2019 a 18. 1. 2020

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta zdravotnických studií: 27. 5. 2020, písemný test z biologie (biologie orientovaná na člověka), Zdravotnické záchranářství navíc  test fyzické zdatnosti, u oboru Radiologický asistent navíc test z fyziky, u programu Zdravotně sociální péče navíc test základy společenských věd. Dny otevřených dveří 7. 12. 2019 a 16. 1. 2020

Fakulta chemicko-technologická (Zdravotní laborant, Farmakochemie a medicinální materiály): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 29. 1. a 19. 2. 2020

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence NSZ SCIO Biologie, termíny 4. 4. – 23. 5. 2020 včetně. Den otevřených dveří 6. 2. 2020

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno www.vfu.cz

Fakulta veterinární hygieny a ekologie: Bc. test biologie, 10. - 12. 6. 2020 dle oboru, Mgr. 8. a 9. 6. 2020, test z biologie a chemie. Možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 13. 12. 2019, 31. 1. 2020

Fakulta veterinárního lékařství: magisterské studium, 16. – 18. 6. 2020, test z biologie a chemie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 31. 1. 2020

Farmaceutická fakulta: magisterské studium, červen 2020 test z biologie, chemie, fyziky, obecných studijních předpokladů. Den otevřených dveří 31. 1. 2020

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky (Biomedicínská technika): 25. 6. 2020, test z matematiky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 24. a 25. 1. 2020

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Fakulta chemické technologie (Syntéza a výroba léčiv, Chemie biomateriálů pro medicínské využití, Bioinformatika a chemická informatika): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 22. a 23. 11. 2019, 24. a 25. 1. 2020

Fakulta potravinářské a biochemické technologie (Biochemie a biotechnologie specializace Přírodní látky a léčiva): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 22. a 23. 11. 2019, 24. a 25. 1. 2020

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Porodní asistentka, Všeobecná sestra test na PC - biologie člověka, psychologie, obecné studijní předpoklady. Ústní zkouška biologie člověka. Zdravotně sociální pracovník Test na PC ze základů společenských věd, psychologie, sociologie, filosofie, biologie a obecných studijních předpokladů. Ústní zkouška k ověření kulturního, politického a společenského přehledu, schopnosti samostatného úsudku a motivace ke studiu. Termíny (liší se podle oboru a formy studia) 1. kolo 3. - 4. 6., 2. kolo 5. - 6. 8., 3. kolo 2. 9. 2020. Možnost prominutí. Den otevřených dveří 27. 2. 2020

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (Biomedicínská technika a bioinformatika): 15. - 19. 6. 2020, písemná z biologie a matematiky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 26. 11. a 13. 12. 2019, 29. 1. 2020

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz   

Fakulta zdravotnických studií: 16. 6. 2020, test z biologie člověka, Radiologický asistent navíc test fyzika, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví navíc test chemie. Den otevřených dveří 22. 1. 2020

Soukromé vysoké školy s těmito obory

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz  

obor Výživové poradenství a sportovní diagnostika: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 11. 3., 16. 4., 11. 5., 10. 6., 20. 8. a 7. 9. 2020

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. www.vszdrav.cz 

1. kolo 2. 6., 2. kolo 1. 9. 2020. Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence test biologie člověka, psychologie, Zdravotnické záchranářství test biologie, fyzika, talentová zkouška z TV. Možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 4. 2., 7. 4. 2020

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte náš online test z biologie s vyhodnocením do e-mailu

UK

http://www.lf2.cuni.cz/studium/uchazeci/modelove-otazky/ukazka-z-prijimacich-testu-2015

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-66.html

http://www.lf3.cuni.cz/cs/uchazec/tematicke-uchazec/index.html

http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Vzorove-otazky/

https://www.lfhk.cuni.cz/Uchazeci-o-studium/Bakalarske-studium/Priprava-na-prijimaci-zkousku/

https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/9ff7c17a-f254-4e59-b59f-369a9b201aac/Ukazkovy-test.aspx/

http://www.lfp.cuni.cz/sekce/6-prijimaci-rizeni.html

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-573.html

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/

MUNI

https://www.med.muni.cz/do/med/web_lf_mu/uchazeci/spolecne_dokumenty_bc_mgr_nmgr/materialy_k_prijimaci_zkousce/doporucena_literatura_bcamgr_prijimaci_zkousky.pdf

http://www.muni.cz/admission/tsp

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

http://www.fsps.muni.cz/dokumenty/pdf/zadani-FSpS-Prijimaci-zkouska-do-Bc-studia-biologie.pdf

https://is.muni.cz/do/fsps/studijni/uchazeci/prij_riz/Bc/Bc20_21/testy_a_statistiky_z_roku_2019/fyzi_zadani_82.pdf

UPOL

https://www.lf.upol.cz/fileadmin/userdata/LF/MGR/Okruhy_otazek_k_PZ_01.doc

https://www.lf.upol.cz/fileadmin/userdata/LF/MGR/Prijimaci_rizeni_2017/PR_2019_ZAVERECNA_ZPRAVA_1.10._WEB.pdf

https://www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Prijimacky/2020-2021/www_okruhy_PRZK_pro_cerven_2020_aktualizace.pdf

https://www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Prijimacky/2019-2020/zaverecna_zprava_PR_19-20_web_FZV.pdf

http://ftk.upol.cz/studujte-u-nas/studijni-obory-bc-mgr/na-co-se-pripravit/talentova-cast-bc/#c991 

https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/ v části Písemné přijímací zkoušky (testy) z roku 2019

OSU

http://dokumenty.osu.cz/lf/lf-ukazka-modelovych-otazek.pdf

https://lf.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/ část Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

ostatní obory rozcestník http://lf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

https://fss.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/ část Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

https://dokumenty.osu.cz/fss/prijimacky2019/fss-prijimacky2019-informace-pz-ZSP.pdf

ČVUT

http://www.fbmi.cvut.cz/fakulta/zaverecne-zpravy

http://math.feld.cvut.cz/0educ/prijimac/vzor01/vzor01.pdf

JČU

http://www.zsf.jcu.cz/cs/vzdelavani-a-studium/informace-pro-uchazece-o-studium/prijimaci-rizeni/testy_2019_2020/testove-otazky-z-jednotlivych-studijnich-oboru

SLU

http://www.slu.cz/fvp/cz/studium/prijimaci-rizeni/docs/vzorovy-test-vss

https://www.slu.cz/fvp/cz/layout/615

UJEP

https://fzs.ujep.cz/cs/767/vzorove-otazky-doporucena-literatura-k-pr

UNOB

http://www.unob.cz/fvz/uchazec/Stranky/vzorove_testy.aspx

UPCE

http://www.upce.cz/fzs/studium/bakalarske/testy.pdf

https://fzs.upce.cz/fzs/studium/bakalarske/literatura.html?_ga=2.17316473.1738104278.1579862750-1738008419.1541587356

VFU

https://fvl.vfu.cz/files/vzorove-otazky_2012.pdf

https://fvhe.vfu.cz/pro-uchazece/bc-prez-studium/vzorove-otazky.html

https://fvhe.vfu.cz/pro-uchazece/mgr-studium/vzorove-otazky.html

https://faf.vfu.cz/files/pr_otazky_fyzika.pdf

https://faf.vfu.cz/files/pr_otazky_biologie.pdf

https://faf.vfu.cz/files/pr_otazky_chemie.pdf

VŠB

https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/priklady-testu/

VŠPJ

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/vseobecna-sestra/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/porodni-asistentka/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/zdravotne-socialni-pracovnik/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

VUTBR

https://www.fekt.vut.cz/pro_uchazece/prijimacky_priprava

ZČU

http://fzs.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/vysledky_rizeni1213/Ukxzkovx_test_-2012-Px-Bc..pdf

http://fzs.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/predchozi_prijimaci_rizeni/

VŠZDRAV          

http://www.vszdrav.cz/cz/vszdrav/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni/ukazka-testu/

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených, počty přijatých), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

Přečtěte si také:

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na medicínu, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

24.1.2020


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Informace

Stáhněte si aplikaci Adresář škol

 

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit