VYHLEDEJ...
RYCHLÝ PŘEHLED ŠKOL
školu
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na humanitní obory

články jak se dostat na humanitní obory

Psychologii, filozofii, logiku, politologii, sociologii, sociální politiku a sociální práci, historické vědy, filologii, pedagogiku, informační studia a knihovnictví, překladatelství a tlumočnictví, obecnou teorii a dějiny umění a kultury a další obory lze studovat na 48 fakultách humanitních, filozofických, teologických a sociálních věd a dalších fakultách veřejných vysokých škol. Humanitní obory jsou dále v nabídce na 18 soukromých vysokých školách. Učitelské, ekonomicky zaměřené obory a obory psychologie uvádíme v samostatném článku.

 

 

 

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete politologii studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Může být jednokolová písemná či ústní nebo dvoukolová s písemným testem a pohovorem. Testy ověřují studijní předpoklady, orientaci ve zvoleném oboru nebo znalost cizího jazyka, ústní zkouška se zaměřuje na oborové poznatky nebo uchazečovu motivaci, někdy se předkládá seznam prostudované literatury. Ústní zkouška je typická pro jazykové obory. Některé fakulty přihlíží k výsledkům testů studijních předpokladů NSZ Scio nebo přijímají na základě výsledků středoškolského studia, u pedagogických oborů jsou obvykle součástí také praktické či talentové zkoušky. Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů a u některých oborů i písemné oborové testy, Fakulta sociálních studií ale také přihlíží k výsledkům NSZ Scio (OSP, ZSV). Vzhledem k množství fakult uvádíme pouze termíny, podrobné náplně přijímacích zkoušek najdete na www.VysokeSkoly.com.

 

Úspěšnost přijetí

Na tyto fakulty se dostane zhruba polovina zájemců, záleží na vybraném oboru – nejobtížněji se lze dostat na FF UK (30,8 %). Pedagogické fakulty najdete v článku Jak se dostat na pedagogické fakulty.

UK FF 30,8 %, FSV 37,2 %, FHS 63,4%, KTF 78,5 %, ETF 76,6 %, HTF 80,4 %, MU FF 73,2 %, FSS 32,7 %, JČU FF 75,6 %, TF 83,6 %, UJEP FF 94,6 %, UPOL FF 38,5 %, CMTF 81,2 %, OSU FF 45,1 %, FSS 33,6 %, UHK FF 82,1 %, SLU FPF 66,9 %, FVP 55,3 %, ZČU FF 65,5 %, UPCE FF 69,5 %, UTB FHS 51,7 %, AC 81 %, ARC 96,7 %, MUP  99 %, PVŠPS 59,3 %, VŠAPS 74,2 %, AAU, CEVRO, UNYP, UJAK, VŠFS, VŠTVS Palestra 100 %.

 

Doporučená literatura

Chcete se dostat na filozofickou, pedagogickou fakultu? 1. a 2. díl (Sokrates, P. Kotlán), 179 a 180 stran, každý díl 189 Kč

Základy společenských věd 4 díly (Eurolex, J. Pešková a kol.), všechny díly za 290 Kč (běžná cena 590 Kč)

Politologie – Jak se dostat na vysokou (AMOS, PhDr. Jan Kubáček), 152 stran, cena 229,- Kč

Sociologie – Jak se dostat na vysokou (AMOS, Mgr. Lenka Hlavicová), 113 stran, 229,- Kč

Další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky a maturitní zkoušku

 

Přípravné kurzy

Společenské vědy „nultý ročník“ Praha, Brno

Žurnalistika „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen

Žurnalistika intenzivní týdenní kurz Praha zahájení květen

Psychologie „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Psychologie semestrální kurz Praha, Brno, zahájení říjen, leden

Psychologie intenzivní týdenní kurz Praha zahájení květen

Politologie a mezinárodní vztahy „nultý ročník“ Praha, Brno

Politologie a mezinárodní vztahy intenzivní týdenní kurz Praha zahájení květen

Najdete u nás i další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nebo maturitě

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), někde magisterské studium (5 let).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Evangelická teologická fakulta: 4. – 8. 6. 2018 jednokolová přijímací zkouška písemný test + pohovor. Den otevřených dveří 15. 1. 2018

Fakulta humanitních studií: 19. 5. 2018 překlad cizojazyčného textu + doplňující otázky v ČJ. Den otevřených dveří 17. 1. 2018

Fakulta sociálních věd: většina oborů NSZ Scio OSP, někde písemná zkouška 4. - 8. 6. 2018, případně i ústní zkouška 11. - 15. 6. 2018. Dny otevřených dveří MKPR, Žurnalistika 2. 2. 2018, MS (KS) 12. 2. 2018, MTS, TS (KS), SD (KS), ČNS 16. 1. 2018, PMV, PVP, SSP, SSA 16. 1 2018

Filozofická fakulta: Dějiny umění, Filmová studia, Filozofie a Religionistika 12. - 13. 5. 2018, ostatní obory 26. - 27. 5. a 1. - 14. 6. 2018. Den otevřených dveří 13. 1. 2018

Husitská teologická fakulta: 1. 6. 2018 písemná část, 5. - 8. 6. 2018 ústní část. Dny otevřených dveří 15. a 20. 1. 2018

Katolická teologická fakulta: 4. 6. 2018 obor TN a DKU, 6. 6. 2018 obor DEK, Mgr. 7. 6. 2018. Den otevřených dveří 17. 1. 2018

Pedagogická fakulta: 23. - 26. 4. 2018 talentové přijímací zkoušky, 4. - 15. 6. 2018 PZ pro prezenční i kombinovanou formu studia, 7. 6. 2018 test obecných studijních předpokladů pro stanovené obory PS i KS. Učitelské obory také na FTVS a MFF. Dny otevřených dveří 6. 12. 2017, 1. 2. 2018

Přírodovědecká fakulta (Demografie se sociologií, Demografie se sociální geografií, obory zaměřené na vzdělávání a další): 13. - 14. 6. 2018. Dny otevřených dveří 19. - 20. 1. 2018

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií: 21. - 22. 4. 2018 TSP (jen některé obory), SCIO test (test OSP a ZSV) ve dnech 9. 12. 2017, 2. 2., 3. 3., 29. 3., 28. 4. 2018, 21. - 22. 4. 2018 oborové zkoušky (jen některé obory v rámci mezifakultního studia). Dny otevřených dveří 19. a 20. 1. 2018

Filozofická fakulta: test studijních předpokladů a oborové testy 21. - 22. 4. 2018, oborový test psychologie 7. - 8. 6. 2018. Den otevřených dveří 19. 1. 2018

Pedagogická fakulta: 21. - 22. 4. 2018 TSP, 16. - 22. 4. 2018 oborové zkoušky (jen některé obory), učitelské obory také na FSPS. Den otevřených dveří 20. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta (Geologie pro kombinaci s archeologií, učitelské obory) 21. - 22. 4. 2018 TSP, oborové testy u vybraných oborů 21. 4. 2018. Dny otevřených dveří 20. a 23. 1. 2018

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Divadelní fakulta (Dramatická výchova): pro rok 2018/19 se přijímací zkoušky nevypisují. Den otevřených dveří 15. 12. 2017

Hudební a taneční fakulta (Pedagogika tance): Písemná, praktická a ústní zkouška 29. 1. - 2. 2. 2018. Den otevřených dveří 13. 11. 2017

Česká zemědělská univerzita www.czu.cz

Provozně ekonomická fakulta (Hospodářská a kulturní studia): 11. - 15. 6. 2018 test z matematiky a cizího jazyka. Dny otevřených dveří 24. 11. 2017, 19. - 20. 1., 23. 3. 2018

Institut vzdělávání a poradenství: 11. – 12. 6. a 14. 6. 2018 test studijních předpokladů, Učitelství odborných předmětů motivační pohovor. Dny otevřených dveří 24. 11. 2017, 19. - 20. 1., 23. 3. 2018

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Masarykův ústav vyšších studií (Učitelství odborných předmětů, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku): 11. - 22. 6. 2018 písemný test ze všeobecných znalostí, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 21. 11. 2017, 26. 1. a 28. 3. 2018

Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz

Divadelní fakulta: Dramatická výchova 1. kolo 22. 1.  - 16. 2. 2018, 2. kolo v průběhu března a dubna 2018, Výchovná dramatika pro neslyšící 1 kolo duben 2018. Den otevřených dveří 11. 11. 2017

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Filozofická fakulta: 28. 5. - 8. 6. 2018 ústní motivační pohovor, možnost prominutí. Den otevřených dveří 12. 1. 2018

Teologická fakulta: 11. - 15. 6. 2018 ústní pohovor, PVČ písemný test, u dvouoborových studií přijímací zkouška z druhého oboru. Den otevřených dveří 12. 1. 2018

Pedagogická fakulta: 2. - 15. 6. 2018, některé obory bez přijímací zkoušky, učitelské obory také na FPŘ. Den otevřených dveří 12. 1. 2018

Zdravotně sociální fakulta Sociální práce ve veřejné správě a Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory, písemné testy 4. - 8. 6. 2018. Den otevřených dveří 12. 1. 2018

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz  

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií: 23. - 29. 5. 2018, test studijních předpokladů + cizí jazyk. Dny otevřených dveří 12. 1., 26. 1., 9. 2. 2018

Institut celoživotního vzdělávání: 17. – 18. 5. 2018 test všeobecný přehled. Den otevřených dveří 23. 2. 2018

Ostravská univerzita www.osu.cz

Fakulta sociálních studií Sociální práce duben 2018, test ZSV. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Filozofická fakulta: 28. 5. - 1. 6. 2018, některé obory bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. praktické zkoušky z TV 19. - 21. 4. 2018, ostatní zkoušky 12. - 19. 5. 2018. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta: Politická a kulturní geografie, Ekonomická geografie a regionální rozvoj bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Filozoficko-přírodovědecká fakulta: 26. 5. - 2. 6. 2018, příp. dle termínů NSZ Scio. Den otevřených dveří 17. 1. 2018

Fakulta veřejných politik: obory VSSP, SPP dle harmonogramu SCIO do 28. 4. 2018, EPS květen - červen 2018. Dny otevřených dveří 25. a 27. 1. 2018

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 4. - 8. 6. 2018, některé obory bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří celouniverzitní 25. 11. 2017, fakultní 26. 1. 2018

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: 25. - 31. 5. 2018 písemné testy, Archivnictví – historie navíc ústní zkouška. Dny otevřených dveří 24. 11. 2017, 12. a 13. 1. 2018

Pedagogická fakulta: Termíny přijímacích zkoušek budou uchazečům zveřejněny v informacích u přihlášky. K přijímacím zkouškám bude každý uchazeč pozván dopisem. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta (obory zaměřené na vzdělávání): informace o termínu rozesílá studijní oddělení, některé obory bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 12. a 13. 1. 2018

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Filozofická fakulta: 4. - 8. 6. 2018, 2. kolo 5. 9. 2018 motivační pohovor. Den otevřených dveří 25. 1. 2018

Pedagogická fakulta: praktické zkoušky z HV, TV a VV 16. - 20. 4. 2018, písemné a ústní zkoušky 18. - 22. 6. 2018, některé obory bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 25. 1. 2018

Fakulta sociálně ekonomická (Sociální práce, Regionální rozvoj a veřejná správa): výběr na základě portfolia dodaného do 20. 6. 2018 nebo absolvování OSP NSZ Scio od 9. 12. 2017 do 28. 4. 2018 nebo absolvování celoživotního vzdělávání na FSE. Den otevřených dveří 25. 1. 2018

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Cyrilometodějská teologická fakulta: Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce 1. – 4. 6. (1. kolo), 28. – 29. 8. (2. kolo), ostatní obory 15. – 23. 6. 2018. Dny otevřených dveří 1. 12. 2017, 20. 1. 2018

Filozofická fakulta: 19. – 20. 5. a případně 26. – 27. 5. 2018, ústní zkoušky pro obor AJZKTP a Psychologie 28. 5. – 1. 6. 2018. Dny otevřených dveří 1. 12. 2017, 20. 1. 2018

Pedagogická fakulta: talentové zkoušky na Výtvarnou tvorbu se zaměřením na vzdělávání 10. 4. 2018, písemné, ústní zkoušky i talentové zkoušky 11. – 15. 6. 2018. Pedagogické obory i na FTK. Dny otevřených dveří 1. 12. 2017, 20. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta (Mezinárodní rozvojová studia) 1. 6. - 15. 6. 2018. Dny otevřených dveří 1. 12. 2017, 20. 1. 2018

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta filozofická: 5. – 6. 6. 2018. Dny otevřených dveří 8. a 17. 2. 2018

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií: Bc. NSZ SCIO 9. 12. 2017 - 26. 5. 2018, program Filologie termíny 29. 3. - 28. 4. 2018, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 8. 12. 2017, 9. 2. 2018

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz 

Fakulta financí a účetnictví (Vzdělávání v ekonomických předmětech): 11. a 12. 6. 2018, písemný test MAT, AJ. Fakultní den otevřených dveří 26. 1. 2018, společné dny otevřených dveří všech fakult VŠE 19. 12. 2017 a 24. 3. 2018

Národohospodářská fakulta (Veřejná správa a regionální rozvoj): NSZ OSP všechny termíny. Fakultní den otevřených dveří 6. 1. 2018, společné dny otevřených dveří všech fakult VŠE 19. 12. 2017 a 24. 3. 2018

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Fakulta chemicko-inženýrská (Učitelství odborných předmětů): bez přijímacích zkoušek. Dny otevřených dveří 24. a 25. 11. 2017, 19. a 20. 1. 2018

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: 11. - 12. 6. 2018. Den otevřených dveří 10. 1. 2018

Pedagogická fakulta: 4. - 8. 6. 2018. Den otevřených dveří 19. 1. 2018

Soukromé vysoké školy

ARC VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s. r. o. www.vspsv.cz

Studijní program Politologie. Motivační pohovor, informace jsou zaslány po podání přihlášky.

AKCENT College s.r.o. www.akcentcollege.cz

AJ/ČJ jako cizí jazyk: 17. 4., 12. 6., 7. 8., 11. 9. 2018jazykový test AJ, ústní pohovor; PS: jazykový test z angličtiny, ústní pohovor (zájem o obor, motivace). Dny otevřených dveří 12. 2., 19. 3., 21. 5., 25. 6., 27. 8. 2018

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. www.aauni.edu 

Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 10. 11. 2017, 9. 2. 2018, možnost návštěvy po domluvě

CEVRO Institut, o.p.s. www.cevroinstitut.cz 

Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 10. 11. 2017, 9. 2. 2018, možnost návštěvy po domluvě

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz  

Test z jednoho světového jazyka (anglického, německého, francouzského nebo španělského), možnost prominutí, prezenční studium 6. a 27. 6., 1. 8., 5. a 19. 9. 2018, kombinované studium bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 10. a 31. 1., 28. 2., 21. 3., 18. 4., 16. 5., 13. 6., 3. a 17. 9. 2018

NEWTON College, a.s. www.newtoncollege.cz

Management se zaměřením na psychologii. Informace o termínech na studijním oddělení, motivační pohovor. Dny otevřených dveří Brno 7. 9., 9. 11. 2017, 25. 1., 15. 2., 15. 3., 14. 6. a 6. 9. 2018

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz 

1. - 11. 6. 2018 písemná, ústní a talentová zkouška. Dny otevřených dveří 6. 2. a 13. 3. 2018

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 18. 1., 15. 2. 2018

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz  

Bez přijímací zkoušky

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz

Personální a interkulturní management: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 16. 1., 20. 2. a 12. 6. 2018

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. www.vsers.cz

Regionální studia - motivační pohovor, probíhají od dubna do září. Přesný termín bude uchazeči zaslán. Den otevřených dveří 19. 1. 2018 nebo po domluvě

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz

Motivační pohovor, test z jazyka. Pozvánky na konkrétní termíny zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha 8. 11., 13. 12. 2017, 10. 1., 14. a 24. 2., 14. 3., 11. 4., 9. 5., 13. 6., 11. 7., 8. 8., 12. 9. 2018, možnost návštěvy po domluvě

Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz

Literární tvorba - přijímací zkouška se skládá ze dvou částí (talentová a ústní), 27. 3., 15. 5., 6. a 28. 6., 6. a 25. 9. 2018. Dny otevřených dveří 5. 9. 2017, 9. a 30. 1., 27. 2., 3. 4., 22. 5., 4. 9. 2018

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz

18. 4., 11. 5., 4. a 18. 6., 10., 17. a 24. 9. 2018 motivační pohovor, rozřazovací test z AJ. Dny otevřených dveří po domluvě

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz

Management rozvoje měst a regionů: Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 19. 12. 2017, 24. 1., 20. 2. 2018, další termíny na webu školy

Vysoká škola sociálně správní, z.ú. www.vsss.cz  

30. 3. 2018 test studijních předpokladů, 2. 4. 2018 ústní odborný a motivační pohovor, možnost nahradit NSZ OSP nebo TSP, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří po domluvě

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz 

Sportovní a volnočasový pedagog: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 15.2., 15.3., 12.4., 17.5., 14.6., 23.8., 6.9. 2018

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. www.zmvs.cz

Informace o termínech poskytne studijní oddělení

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

INTERNATIONAL PRAGUE UNIVERSITY o. p. s. www.interpragueuniver.cz

Dolnoslezská vysoká škola Kancelář přijímacího řízení Ostrava www.dlakandydata.dsw.edu.pl

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

Vysoká škola manažerská ve Varšavě Fakulta Jana Amose Komenského v Karviné www.pedagogikakarvina.cz

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava n.o., detašované pracoviště Praha www.hitspraha.cz/vs-hits.html

 

Vzorové testy a okruhy otázek

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

UK

http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-338.html

https://fhs.cuni.cz/FHS-1595.html

https://www.ff.cuni.cz/FF-8024-version1-vzorovy_TOSP.pdf

http://ufar.ff.cuni.cz/7/prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia-filosofie

rozcestník pro jednotlivé katedry a ústavy FF: https://www.ff.cuni.cz/fakulta/katedry-a-ustavy/

https://htf.cuni.cz/HTF-92-version1-modelovy_test_2009_b.doc

http://pages.pedf.cuni.cz/kcj/pro-uchazece/

http://www.csm-praha.cz/cs/uchazeci/

http://pages.pedf.cuni.cz/kfjl/obecne-informace/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KG-28.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/bakalarske-studium/

kovf.pedf.cuni.cz/sites/default/files/ukazka_prijimaciho_testu.doc

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-tosp_model_pedf.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1_vysledky.pdf

http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=121

http://pages.pedf.cuni.cz/khv/prijimaci-rizeni/

http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=273

http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KVV-12.html

http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=149

http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/files/2015/11/vzorov%C3%BD-test-pro-SPPG.pdf

http://ktv.pedf.cuni.cz/?page_id=19

MUNI

http://www.phil.muni.cz/plonedata/wff/prijimaci-rizeni/2013_2014/Test%20PS%202012.pdf

http://www.muni.cz/admission/tsp

http://www.ped.muni.cz/?id=710

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

ČZU

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium/r-7624-hospodarska-a-kulturni-studia-hks

https://www.ivp.czu.cz/dl/38743?lang=cs

ČVUT

http://www.muvs.cvut.cz/wp-content/uploads/2017/03/B7507_prijimacky_1718_web_vzor.pdf

JČU

OSU

a další vždy u jednotlivých oborů: http://ff.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://dokumenty.osu.cz/pdf/prijimacky/osp.pdf

a další vždy u jednotlivých oborů: http://pdf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://dokumenty.osu.cz/fss/prijimacky2015/p1.pdf

SLU

https://www.slu.cz/fvp/cz/studium/prijimaci-rizeni/Test1Senioi.pdf

https://www.slu.cz/fpf/cz/studijni-oddeleni/testy-prijimacich-zkousek/testy-2017-2018/vzorove-testy-pro-prijimaci-rizeni-2018-2019

https://www.slu.cz/fpf/cz/studijni-oddeleni/testy-prijimacich-zkousek/testy-2017-2018

TUL

http://www.fp.tul.cz/cs/uchazec/prijimaci-rizeni/ukazky-testu

UHK

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/Prijimaci-rizeni-%281%29/Vzorove-testy#UHK-Article

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni/Vzorove-testy#UHK-Article

UPOL

UPCE
VŠE

ZČU

http://fpe.zcu.cz/kps/studijni-materialy.html

http://ff.zcu.cz/study/applicants/vzorove-testy.html

MUP

http://vzorovetesty.mup.cz/

CEVRO

http://www.cevroinstitut.cz/cz/sekce/uchazeci+o+studium/prijimaci+rizeni/okruhy+pr/

PVŠPSS          

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených vs. počty přijatých), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com

Přečtěte si také:

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na humanitní obory, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

25.1.2018


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Informace

Stáhněte si aplikaci Adresář škol

 

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit