Krajské vyšší odborné školy zdravotnické v Brně

Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace

Kounicova 16, 60200  Brno
Typ školy: VOŠ (Kraj jako zřizovatel)
Rektor: PhDr. Petr Hruška, MBA

Doporučujeme soukromou VOŠ

Doporučujeme VOŠ

Doporučujeme

Partnerské stránky